Add a Tổng giám đốc của Tập đoàn FLC từ chức năng

Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (chứng khoán mã: FLC) cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức vụ tổng giám đốc công ty của ông Lã Quý Hiển.

Trước đó, ngày 22/6, ông cũng nộp đơn từ nhiệm vụ Thành viên HĐQT của Tập đoàn FLC. Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/7 của Tập đoàn FLC đã thông qua các nhiệm vụ miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển.

Được biết, ông Lã Quý Hiển sinh năm 1977, ông đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 6/2017 và được bầu vào HĐQT Tập đoàn tháng 6/2019.

Tước đó, ông từng làm Trưởng Ban Tài chính – Kế toán của Tập đoàn FLC, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực (UniCap ).

Sau khi ông Lã Quý Hiển từ chức, Tập đoàn FLC còn lại 6 Phó tổng giám đốc gồm bà Đàm Ngọc Bích, ông Trần Thế Anh, bà Võ Thị Thùy Dương, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Đỗ Việt Hùng. Bà Bùi Hải Huyền đang là Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty.

Hai tháng trước, ngày 14/7, một Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC cũng nộp đơn từ nhiệm vụ là bà Vũ Đặng Hải Yến – người thay mặt và đại diện thực hiện toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Bà Yến là người từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tập đoàn và một số công ty thuộc hệ thống sinh thái FLC. Trong lịch sử công việc tại FLC, bà Yến đã 2 lần được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và thay mặt ông quyết định thực hiện quyền Chủ tịch FLC và Bamboo Airways trong hai ngày sau khi ông quyết định được khởi tạo trước khi HĐQT của FLC đã bầu ông Đặng Tất Thắng làm Chủ tịch mới.

Từ ngày 9/9/2022, FLC cổ phiếu nằm trong diện chỉ giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), đồng nghĩa với hiện nay nhà đầu tư không thể mua hay bán cổ phiếu này .

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: