Chìa khóa cấu trúc phá vỡ trong mới xây dựng nông thôn

Thành công to lớn có tính năng bước lịch sử

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nước ta được khai triển chính thức sau 10 năm thí nghiệm (từ 2000-2009). Trong quá trình triển khai thực hiện, Việt Nam đã học hỏi khá nhiều bài học quý báu của nước có điều kiện tương tự trên thế giới và khu vực.

Mặc dù vậy, nhận diện mô hình nông thôn mới trong điều kiện Việt Nam và con đường đi đến mô hình đó trong nông thôn có xuất điểm phát thấp, thiếu nguồn, đặc điểm, kinh tế – xã hội của các miền, dân tộc rất khác biệt và tạp chí, đã đặt ra các công thức không nhỏ.

Trước tình hình như vậy, sự vào cuộc của khoa học và công nghệ đồng hành cùng nông thôn mới là yêu cầu của tất cả các yếu tố. Tuy nhiên, ngay bản thân khoa học và công nghệ cũng cần xác định, cần có cách tiếp cận mới để thực hiện là người bạn đồng hành tin cậy. Đối với cách tiếp cận bao trùm và toàn diện của xây dựng nông thôn mới, thì khoa học công nghệ cũng cần phải có cách tiếp cận như thế.

Time qua, Việt Nam đã hỗ trợ mạnh mẽ ứng dụng khoa học trong nghiệp vụ phát triển

Chính đó là lý do vì sao có riêng một chương trình khoa học mà nghệ sĩ xây dựng nông thôn mới được xây dựng. Chương trình đội ngũ đông đảo chương trình các nhà khoa học, chuyên gia trong nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và khoa học công nghệ hàng đầu cả nước, để họ đứng trong một hệ thống kết nối, hợp tác chặt chẽ với nhau , cùng dốc lòng máy chủ mới của nông thôn.

GS. định vai trò đóng góp của chương trình học và công nghệ. Tuy nhiên, không thể nhận những giá trị thực tế, những bài học kinh nghiệm thực nghiệm của chương trình này nếu chỉ đánh giá một khái niệm như vậy.

“Đến nay chương trình khoa học công nghệ của nông thôn mới đã được hầu hết các tổ chức khoa học công nghệ lớn của cả nước tham gia. Trong đó có hai Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ và Khoa học Xã hội, hai trường Đại học Quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Thu hút 36 doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên cả nước trực tiếp tham gia.

Khoa học công nghệ: Chìa khóa tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới
Nhờ có ứng dụng khoa học công nghệ nên năng suất, chất lượng sản xuất ngày càng cao

Công nghệ học tập chương trình được xây dựng ở nông thôn mới cũng đã được triển khai được nhiều nhiệm vụ, trọng tâm. Trong đó, phải kể đến các quản trị viên tiêu biểu, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, kết nối hài hòa nông thôn – đô thị; Hay thúc đẩy cơ cấu lại, vững chắc chuỗi liên kết; Use the natural resource results; Phát triển đời sống văn hóa, xã hội, môi trường bảo vệ, tôn tạo cảnh quan và không gian sống tốt ở nông thôn ”, GS.TS Nguyễn Tuấn Anh nói.

“Chìa khóa” xây dựng mới thôn nông

Thống kê của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho thấy, đến nay, đã có hơn 200 quy trình và giải pháp công nghệ, 1.735 công trình kỹ thuật, máy tính, thiết bị được chuyển giao, khoa học chương trình nghệ thuật có thể thực hiện được những thiết bị hoạt động đến kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua công việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Là đơn vị trực tiếp thụ hưởng từ các dự án của chương trình, ông Hồ Sỹ Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) chia sẻ: Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại Nam Đàn có nhiều kết quả nổi bật như: Mô hình rau dưa lưới tại xã Kim Liên có hiệu quả, mô hình gà chiếu, mô hình hồng; sen… Nam Đàn cũng có những sản phẩm OCOP về lĩnh vực du lịch từ đó góp phần thay đổi cảnh quan nông thôn, đời sống người dân được cải thiện.

Khoa học công nghệ: Chìa khóa tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ ứng dụng được xem là chìa khóa cơ cấu phá vỡ trong nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả sản xuất nghiệp vụ

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết: Chương trình khoa học công nghệ xây dựng mới thôn nông sẽ tập trung vào 3 mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và thực thi to go to the basic output, the main list support to the current effect of the program item is the new country build.

Đồng thời đề xuất được giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp phát triển có trách nhiệm theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thành; Giải pháp bảo vệ tổng hợp và phát huy các văn hóa trị giá, môi trường bảo vệ và cảnh quan nông thôn…

Đặc biệt là xây dựng và nhân rộng được mô hình hóa phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn phù hợp với đặc thù điều kiện, phát huy được thế mạnh từng địa phương, vùng, miền trên ứng dụng thành Đậu khoa học, công nghệ, thúc đẩy sản xuất liên kết và phát triển thị trường theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

“To done the items on, the program will be tap the middle into the content. Xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội; Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành khoa học công nghệ thuật xây dựng nông thôn mới “Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết thêm.

Khoa học công nghệ: Chìa khóa tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới
Time to nông nghiệp sẽ xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn phù hợp với đặc thù điều kiện, phát huy được thế mạnh của từng địa phương

Có thể định nghĩa, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã phát huy trí tuệ cao, kinh nghiệm tổng hợp của nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân; Đồng thời, cung cấp công cụ đa năng, chủ sở hữu cho các ngành, các phương thức thực hiện thành các công việc được giao, tạo ra những thành phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Do đó, khoa học công nghệ ứng dụng được xem là chìa khóa phá vỡ trong nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và là lực lượng quan trọng để thực hiện, hoàn thành chương trình soạn thảo mới nông thôn.

Trên cơ sở, thời gian tới, các cấp, các ngành liên quan tiếp tục xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; The center file use same tree, same con; Các giải pháp, cơ chế, đặc thù chính sách để khuyến khích các nhà khoa học, thu hút doanh nghiệp, huy động nguồn lực … nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: