Doanh nghiệp lo sản xuất nếu phải chuyển đổi công năng, di chuyển theo chủ đề của tỉnh Bình Dương

Tỉnh ủy, Hội đồng, UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp chịu tác động bởi Đề án chuyển đổi công năng sang các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3210 / QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá hiệu lực hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa điểm Nam Chuyển đổi công năng, di chuyển vào các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương “.

Đề tài phân tích thành 04 giai đoạn thực hiện. Cụ thể, từ 01 / 2022-12 / 2023: Thực hiện các công việc chuẩn bị của tỉnh để triển khai Đề án, tổ chức vận hành doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung Đề án.

Từ 7/2023 – 12/2023: Ban hành danh sách các đối tượng phải chuyển đổi công năng, di chuyển vào khu, cụm công nghiệp tập trung, bắt đầu triển khai giai đoạn thử nghiệm tại TP.Thuận An.

Từ tháng 01/2024 – 12/2024: Tiếp tục tổ chức vận hành doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án, rút ​​kinh nghiệm triển khai Đề án tại TP.Thuận An để triển khai việc chuyển đổi công năng , di chuyển tại các phương thức khác nhau.

Từ 01/2025 – 12/2027: Tiếp tục tổ chức vận hành doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án, triển khai công việc chuyển đổi, di chuyển tại các phương thức khác.

Từ 01/2028 – 12/2030: Tiếp tục tổ chức vận hành doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án, thực hiện chế độ di chuyển, chuyển đổi công năng đối với doanh nghiệp có trạng thái chây ì , kéo dài.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Hiệp hội da giày tỉnh Bình Dương bày tỏ sự lo lắng, thực hiện công việc di chuyển tới nơi mới với số lượng lớn các doanh nghiệp phải di chuyển sẽ khó có thể tuyển được lao động vì hiện tại, công ty đã ổn định chỗ ở.

Fptshop.com.vn Vì vậy, các yêu cầu của doanh nghiệp, tỉnh cần dàn trải trên khoảng thời gian dài và khi ổn định quỹ đất sẽ thực hiện công việc di chuyển để các doanh nghiệp trong cùng một ngành nghề sẽ hỗ trợ cùng một hình ảnh thành chuỗi cung ứng trong tương lai.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn TP.Thuận An cho biết, công ty đã hoạt động được 25 năm, đóng thuế đầy đủ, không có đơn kiện về việc tặng ảnh hưởng đến đời sống dân chúng too the output.

Công ty rất lo lắng, việc di chuyển theo chủ trương của tỉnh có thể hướng dẫn đến nguy cơ sản xuất công việc ổn định, nơi ở, môi trường học của công ty.

Đại diện Hiệp hội gốm sứ tỉnh Bình Dương cho rằng, khi chuyển sang địa điểm mới, doanh nghiệp cũng khó có thể tuyển dụng lao động để ổn định sản xuất được. Hơn nữa, các công ty đã đầu tư sản xuất kinh doanh trong thời gian dài trên đất sản xuất hiện tại. Khi chuyển sang chỗ mới, công ty phải mất tiền thuê đất. Do that, province must have a support policy about money thuê cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp gốm sứ tại Bình Dương cũng cho rằng, đây là kế hoạch lớn của tỉnh, nếu việc thực hiện không đạt hiệu quả sẽ khiến các doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh nên làm việc theo từng hiệp hội để lấy ý kiến ​​của các doanh nghiệp một cách cụ thể và thông tin chi tiết cho doanh nghiệp về các khu vực chuyển đến phù hợp với chủ trương của tỉnh. If not the business will going to find out the environment to find a other province, to another, lúc đó sẽ khó “giữ chân” doanh nghiệp ở lại Bình Dương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho biết, sẽ lắng nghe các ý kiến ​​để ban hành các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp thực hiện việc di chuyển vào các khu, cụm công việc trên địa bàn tỉnh.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: