Edit Law Giao điện tử

Tại phiên họp của Ban Thường vụ Quốc hội sáng 19/9, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, xây dựng và ban hành luật trong thời điểm này là rất cần thiết để có thể hóa quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, tại Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số quản trị viên, chủ động chính sách tham gia cuộc trò chuyện Cách mạng lần thứ tư chỉ rõ: “Hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế tế bào mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng … ”.

Ngoài ra, luật này còn nhằm phục vụ những người mắc kẹt, bất kỳ khả năng thực thi 17 năm của Luật Giao dịch điện tử 2005…

Open range width

Thông tin chính và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự án luật có 8 chương và 56 điều, trong đó các sửa đổi nội dung, bổ sung bám theo 9 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152 về phiên bản họp chuyên về xây dựng luật tháng 11/2021.

Cụ thể, dự án luật này bỏ trừ loại trừ của luật năm 2005. Nếu như luật hiện hành quy định “không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các sản phẩm khác, văn bản bản về thừa kế, giấy đăng ký kết, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác ”, thì dự án này sẽ mở rộng phạm vi áp dụng điện tử to all activity of life life xã hội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo giải thích của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, việc mở rộng này dựa trên cơ sở hiện nay công nghệ số đã sẵn sàng, phổ biến, an toàn, tin cậy, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và bổ sung quy định pháp lý về tin cậy dịch vụ trong luật.

Cùng với loại trừ, dự luật cũng quy định rõ ràng: “This law is not rules about the content of the transaction. Khác quy định của giao dịch không thực hiện bằng phương tiện điện tử, thì hãy tuân thủ theo quy định của luật đó “.

Như vậy, phép mở rộng cho phép các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể áp dụng điện tử giao dịch, nhưng không bắt buộc chức năng. Các lĩnh vực chưa phù hợp áp dụng giao dịch bằng phương tiện điện tử theo quy định của luật chuyên ngành liên quan thì hãy áp dụng theo quy định tại luật đó.

Về chính sách về pháp lý giá trị của dữ liệu tin nhắn, sự thay đổi của dự án luật, quy định về cách thức chi tiết. Bổ sung điều kiện bảo mật bổ sung quy định về điện tử chứng chỉ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, bài toán lớn nhất trong công việc thúc đẩy giao dịch điện tử chính là công việc cuối cùng vẫn cấp văn bản. Hiện nay, mới có quy định về việc thực hiện chính hành trên số môi trường.

“Functions đưa ra khái niệm điện tử và bảo đảm pháp lý giá trị cho hình thức này là một sự phá vỡ lớn để thúc đẩy các hoạt động giao dịch điện tử trong các ngành, lĩnh vực và xã hội diễn ra toàn bộ chương trình. , toàn bộ từ đầu đến cuối bằng phương tiện điện tử ”, Thông tin trưởng Bộ và Truyền thông báo mạnh và cho người biết, nội dung này cũng được nhiều nước cập nhật trong luật mới.

Chính tin tức là vấn đề quan trọng nhất trong điện tử giao dịch

Liên quan đến chính sách về pháp lý giá trị của chữ ký điện tử, cơ bản dự luật không thay đổi về nguyên tắc so với luật năm 2005, khái niệm hóa chỉ, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ ký điện tử tử và số ký tự; đồng thời quy định chi tiết sử dụng, công nhận chữ ký điện tử nước ngoài.

Còn lại chính sách về tin cậy dịch vụ trong điện tử giao dịch, dự án bổ sung 2 dịch vụ: Dịch vụ cấp dấu thời gian và dữ liệu chứng thực dịch vụ.

“Chính niềm tin là vấn đề quan trọng nhất trong điện tử giao dịch. The missing active activity of the third party for the active giao dịch điện tử là ngăn cản lớn nhất cho việc chuyển đổi từ môi trường thực hiện sang môi trường số ”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tin.

Ngoài ra, dự án cũng sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến quy định chính sách về pháp lý giá trị của đồng điện tử. Cụ thể là bổ sung dự án bổ sung quy định về hợp đồng được ký kết thông qua tự động thông tin hệ thống.

Dự luật cũng bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mở dữ liệu, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch, hướng đến chuyển đổi toàn bộ hoạt động up number environment; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ngoài ra, dự án luật cũng định dạng các loại hệ thống thông tin máy chủ giao dịch; điện tử giao dịch account; trách nhiệm của hệ thống quản trị chủ.

Quy định bổ sung cũng được bổ sung về an toàn dữ liệu thông báo. Liên quan đến an toàn, an ninh mạng, tại thời điểm năm 2005 không có hành lang pháp lý về công việc này. Tuy nhiên, Luật An ninh mạng (2015), Luật An ninh mạng (2018) đã xây dựng hành lang pháp luật về an toàn, an ninh mạng rất cụ thể. Do đó, lần này dự luật không cần quy định chi tiết về vấn đề này.

Thẩm định bộ dự án luật này, Chủ nhiệm Khoa học – Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy tán thành với sự thay đổi cần thiết Luật Giao dịch điện tử như tờ bìa Chính.

Theo chương trình, dự án luật này sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới đây.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: