Guide to high quality function

Đề cập đến đề án “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và sách chính (VEPR), TS. Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh: “Việt Nam cần chuyển các ngành, lĩnh vực sản xuất giá trị gia tăng thấp hơn, nâng cao các lĩnh vực chứa đựng lượng công việc cao hơn, chức năng tăng giá trị”.

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), TS. Nguyễn Quốc Việt

Chất lượng cường độ tập trung

Để công việc trở thành một phương thức thúc đẩy sự vận hành của nền kinh tế, theo ông, những công việc cần làm là gì?

Để đạt được công việc hóa, hiện đại hóa, điều kiện quyết định là người Việt Nam phải chuyển cơ cấu dịch – nâng cao năng suất lao động. By if so sánh lao động năng lượng của nước với các nước có cùng tính chất, thì sẽ có sự chậm chạp, không nói nên lời để các nước phát triển hơn trong khu vực.

Theo tôi, một mặt, phải chú trọng vào các ngành, lĩnh vực sản xuất, vì sản xuất là “xương sống”, đặc biệt trong tiền cảnh hội nhập, khu vực sản xuất vẫn là “bệ đỡ” cho nhập khẩu xuất, đóng góp vào tăng trưởng, cũng như năng suất lao động. Tuy nhiên, trở lại câu chuyện “làm sao hỗ trợ gia tăng hàm lượng và nâng cao năng suất, cũng như thay đổi mới – công nghệ chọn lọc, cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực FDI”, thì phải có sách chính phù hợp để nâng cao chất lượng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khu vực sản xuất, dịch vụ đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong khi năng lượng và chất lượng của dịch vụ ngành (trong đó có xuất khẩu dịch vụ) không phù hợp với chức năng, không đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Giờ đây, chúng ta cần phải quan tâm hơn đến chất lượng của dịch vụ ngành. Nhất là trong bối cảnh công nghệ 4.0 và kinh tế số, ngành dịch vụ càng đóng vai trò thì chốt trong nền tảng cho sự phát triển và nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng, cũng như năng lực cạnh tranh của. da kinh tế.

You must have, the way to get here is the main book?

Tôi cho rằng, cuốn sách chính là một phần, điều quan trọng để công việc hóa thành công, phụ thuộc rất nhiều vào doanh nghiệp. Vì chỉ có doanh nghiệp, trong đó có cả khối sản xuất và dịch vụ – mới dẫn dắt và là đầu tàu tạo ra hiệu lực thực thi công việc.

Do đó, chúng ta không nên coi trọng hay ưu tiên hơn các phần của nền kinh tế trong sự lựa chọn của con đường công nghiệp hóa. Cần lấy đẳng cấp, môi trường cạnh tranh bằng giữa các thành phần kinh tế làm việc với các điểm đặc biệt quan trọng trong công việc phát triển.

Muốn công việc hóa thành công, các doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi mới và sáng tạo, áp dụng tiến trình của khoa học kỹ thuật và công nghệ; đổi mới quản lý, nhân sự… Những công việc này, xin phép tăng cường thu hút chất lượng đầu tư hơn số lượng. Không chỉ doanh nghiệp FDI, mà chúng ta cần quan tâm đến chất lượng đầu tư doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, phải bảo đảm toàn bộ giá trị chuỗi kết nối, kết nối sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ giữa các nhóm thành phần kinh tế.

Rõ ràng, chúng ta phải huy động sức mạnh của các thành phần kinh tế khác nhau trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khi đó, mới có thể bảo đảm thành công. Một khi, chúng tôi chọn lựa “cuộc chiến thắng lợi” hoặc ưu tiên thành phần này hoặc thành phần kia trong quá trình công nghiệp hóa, thì theo tôi, công việc đó có thể không đúng hướng.

Create all minh bạch, công bằng

Thực tế, tạo cơ cấu dịch chuyển và giá trị trong công ty hiện nay là các doanh nghiệp FDI, chứ không phải doanh nghiệp trong nước. Trong khi đó, mối liên hệ, kết nối giữa 2 khối này còn lại, chưa tạo ra tác động lan tỏa?

Trong các quyết định của Quốc hội, một trong các yếu tố để tái lập cấu trúc nền kinh tế đó là nâng cao tính chất độc lập và chủ nhân của nền kinh tế. This problem, also many times are Thủ tướng Chính phủ đề cập với tinh thần “tránh sự phụ thuộc của ngành sản xuất”. Tuy nhiên, công ty hóa liên quan đến ngành sản xuất và phụ thuộc lớn vào khối doanh nghiệp FDI.

Trong đó, phần xuất khẩu trong khối sản xuất của Việt Nam chiếm tỷ trọng rất lớn, với hơn 70% là vốn FDI. Từ đó, chúng tôi mong muốn nâng cao chất lượng doanh nghiệp FDI theo hướng họ phải bàn giao hoặc lan tỏa quy trình sản xuất, chuỗi giá trị gia tăng sang cho nội bộ doanh nghiệp.

Trong môi trường bối cảnh kinh doanh bình đẳng, chúng ta cũng không thể đưa ra chính sách định hướng hoặc ngăn cản, yêu cầu các doanh nghiệp FDI “phải thế này hay thế kia”, giống như cách đây 20 – 30 năm. Và nếu có, chúng ta nên thay đổi chính sách theo hướng khuyến khích vì tạo ra ngăn cản.

Để thực hiện mục tiêu hóa, hiện đại hóa đất nước, theo ông, vai trò của kinh tế tư nhân có nghĩa như thế nào?

Động lực và sức sống của doanh nghiệp tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nền kinh tế tư nhân không chỉ nhìn vào gần 1 triệu doanh nghiệp, mà có 5 triệu hộ kinh doanh.

Năng lực cạnh tranh và trưởng nhóm 5 triệu hộ kinh doanh rất lớn, nhưng họ khó tiếp cận các nguồn lực (vẫn có sự phân biệt đối xử), ví dụ chính sách ưu tiên, ưu tiên lại rất nhiều. cho các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Nhà nước. Triển khai các sách chính, cũng tự động tại các phương thức Từ đó dẫn đến các tư nhân doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh không có nhiều cơ hội tiếp cận một cách bình đẳng các nguồn lực để phát triển.

Doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân lớn, kể cả doanh nghiệp FDI, vẫn có ưu tiên thế mạnh nhất trong công việc tiếp cận đất đai tại các khu công nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc hộ kinh doanh trong nước trở lại rất ‘chật vật’ khi tiếp cận nguồn lực này. Đối với tín hiệu nguồn, cũng tương tự.

Theo chuẩn tín dụng của ngân hàng thì chỉ những doanh nghiệp lớn, có hồ sơ tốt mới dễ tiếp cận và chuẩn đáp ứng cho vay; còn doanh nghiệp nhỏ và vừa hay hỗ trợ kinh doanh, rất khó trong việc tiếp cận nguồn lực chính.

Như vậy, nếu minh bạch, công bằng hơn trong tiếp cận đất đai, thì tôi tin, doanh nghiệp nhỏ and medium or hộ kinh doanh sẽ nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào sản xuất chuỗi, cũng như toàn cầu giá trị chuỗi.

Khi đó, chúng ta mới có thể kỳ vọng vào nhóm doanh nghiệp này – sẽ bật lên và tham gia đóng góp vào sự tăng trưởng một cách vững chắc, cũng như đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế .

Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Việt Anh (thực hiện)

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: