Hàm DSUM là gì? Lưu ý khi tính tổng có điều kiện bằng DSUM trong Excel

Hàm DSUM is a in the basic function but are used many most of the Excel. Special so với SUMIF hàm thì cách tính của DSUM nhanh hàm, đơn giản và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, mời bạn cùng Ecci tìm hiểu các cú pháp, cách sử dụng DSUM hàm và các ví dụ trong từng trường hợp cụ thể nhé.

Hàm DSUM là gì và được sử dụng khi nào? Cú pháp ra sao?

Hàm DSUM is an in SUM function in Excel used to feature the total number in a column or a fields, ensure to make the following things that you qui ước tại dữ liệu bảng đã nhập trước đó. This function is full call is DATABASE SUM.

Hàm DSUM trong Excel dùng để tính toán có điều kiện

Cú pháp của nâng cao hàm DSUM is: = DSUM (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí)

Cú pháp in trên các thành phần cần lưu đó là:

 • Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu nằm trong một tham chiếu ô phạm vi. Trong đó đầu tiên được xác định là tiêu đề của các cột.
 • Field: Xác định cột tên muốn tính toán các số liệu.
 • Criteria: Phạm vi điều kiện cần được kiểm tra bởi DSUM function.

Lưu ý:

 • Criteria can be be any range if if range that contains the maximum 1 ô tiêu đề và tối thiểu 1 ô bên dưới điều kiện xác định cột của cột đó.
 • The set of range of condition in the end of the list because that will not have a place to add into the list of other information.

Hướng dẫn: Chuỗi nối tiết chi tiết trong Excel và ví dụ cụ thể

Hướng dẫn cách sử dụng DSUM trong Excel và ví dụ

Tính toán bằng DSUM function với 1 đơn vị điều kiện

Đề bài: Use DSUM function tính tổng doanh thu sau khi bán iPhone mẫu tại một cửa hàng điện tử.

Bước 1: Tại ô tham chiếu cần hiển thị kết quả, bạn điền vào cú pháp = DSUM (A2: E6, ”Thành Tiền”, C8: C9) như hình bên dưới.

Import Syntax of DSUM function to feature with a simple condition
Import Syntax of DSUM function to feature with a simple condition

Cú pháp trong:

 • A2: E6: Phạm vi dữ liệu bao gồm các cột chứa điều kiện cần kiểm tra và cột cần tính tổng.
 • “Thành Tiền”: Cột nhãn tương ứng với cột chứa giá trị cần dùng để tính tổng.
 • C8: C9: Phạm vi điều kiện bao gồm 1 điều kiện giá trị và cột tiêu đề.

Bước 2: Sau đó bạn chỉ cần nhấn Enter và kết quả sẽ được hiển thị tại ô chiếu.

Click Enter để nhận kết quả của DSUM hàm trong Excel
Click Enter để nhận kết quả của DSUM hàm trong Excel

Tính toán bằng DSUM hàm với điều kiện là số

Đề bài: Use DSUM hàm để tính tổng doanh thu khi bán các sản phẩm có số lượng lớn hơn hoặc bằng 3.

Bước 1: Tại ô tham chiếu cần hiển thị kết quả, bạn điền vào cú pháp = DSUM (A2: E6, ”Thành tiền”, C8: C9) như hình bên dưới.

Import DSUM function to feature with the condition is number
Import DSUM function to feature with the condition is number

Cú pháp trong:

 • A2: E6: Phạm vi dữ liệu bao gồm các cột chứa điều kiện cần kiểm tra và cột cần tính tổng.
 • “Thành Tiền”: Cột nhãn tương ứng với cột có chứa giá trị cần sử dụng để tính tổng.
 • C8: C9: Phạm vi điều kiện bao gồm 1 điều kiện giá trị và cột tiêu đề.

Bước 2: Lúc này bạn nhấn nút Enter và sẽ nhận được kết quả tương ứng với yêu cầu được đặt ra ở bài viết chủ đề.

Click Enter và nhận kết quả sau khi sử dụng DSUM hàm trong Excel
Click Enter và nhận kết quả sau khi sử dụng DSUM hàm trong Excel

Use DSUM with many condition

Đề bài: Use DSUM hàm tổng hợp doanh thu khi bán các sản phẩm không phải iPhone.

Bước 1: Tại ô tham chiếu cần hiển thị kết quả, bạn điền vào cú pháp = DSUM (A2: E6, E2, C8: C10) như hình bên dưới để tính bằng tổng DSUM function with 2 condition.

Tính toán bằng DSUM hàm khi có nhiều điều kiện
Tính toán bằng DSUM hàm khi có nhiều điều kiện

Cú pháp trong:

A2: E6: Phạm vi dữ liệu bao gồm các cột chứa điều kiện cần kiểm tra và cột cần tính tổng.

E2: Cột nhãn tương ứng với cột có chứa giá trị cần sử dụng để tính tổng.

C8: C10: Phạm vi điều kiện bao gồm 1 điều kiện giá trị và cột tiêu đề.

Bước 2: Click Enter để tính tổng bằng DSUM nhiều điều kiện. Lúc này kết quả sẽ hiện ra như hình sau đây:

Tổng kết quả với DSUM function
Tổng kết quả với DSUM function

Một số ý kiến ​​lưu khi sử dụng DSUM hàm để tính tổng trong Excel

 • Cột tiêu đề phải trùng khớp với bảng tiêu đề tên và được đặt trong kép ngoặc
 • Nếu sai nhập cột tiêu đề tên, thì DSUM hàm sẽ trả về kết quả là #Value lỗi
 • If not given the any condition or any tools can to any results, the DSUM hàm trả về sẽ là giá trị tổng hợp của cột
 • Không phân biệt chữ thường và chữ hoa đối với các điều kiện, tiêu chí trong DSUM hàm
 • Hàm DSUM hoàn toàn có thể thay thế được SUMIF các hàm và SUMIFS function in Excel

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng và những lưu ý khi tính toán có bằng điều kiện DSUM function. DSUM tự nhiên chỉ phù hợp để tính toán giá trị thỏa mãn những đơn giản điều kiện. Bạn nên sử dụng SUMIF function với các dữ liệu hỏi phức tạp hơn. Ecci chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể cần: Tải hướng dẫn và cài đặt Office 365 full crack nhanh chóng

Ban biên tập: Ecci.com.vn

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: