Hiệp Hòa triển khai kế hoạch cao điểm 90 ngày GPMB dự án Khu công nghiệp Hòa Phú – Chi tiết tin tức

Chiều 14/9, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm (90 ngày) giải quyết các tồn tại liên quan đến công ty GPMB dự án Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 tại xã Mai Đình. Dự đoán và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Tiến Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Công Bộ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kế hoạch cao điểm 90 ngày trong thực hiện công việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Hòa Phú và Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1; Các căn cứ pháp lý thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng như: Quyết định số 646 / QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1; Quyết định số 2021 / QĐ- BTNMT của Bộ Tài nguyên- Môi trường về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú (mở rộng từ 207,45ha lên 292 , 2 ha) ”tại huyện Hiệp Hòa; Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hòa Phú huyện Hiệp Hòa Tỉ lệ 1 / 2.000. Theo đó, Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 có quy mô 85 ha tại xã Mai Đình và xã Hương Lâm. Đầu tư của dự án là 1,093 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 166 tỷ đồng, vốn huy động 927 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2022, KCN Hòa Phú GPMB được khoảng 201,2 / 207.45ha (đạt 97%), giao đất 8 đợt với tổng diện tích khoảng 193,8ha; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN trên diện tích đất được giao, thu hút đầu tư được 23 dự án với tổng vốn đầu tư trên 500 triệu USD. KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã hoàn thành việc đo đạc, rà soát, quy hoạch chủ sử dụng đất…

Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng tham gia luận giải những câu hỏi vướng mắc như khó khăn trong công việc giải phóng mặt bằng: Việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, 1 số diện tích khó xác định định dạng, root source. đất sử dụng, các công ty chuyển đổi qua nhiều thời kỳ, một số hộ gia đình còn chấp nhận, công việc thanh tra gặp nhiều khó khăn …

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Ngô Tiến Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy: nhiệm vụ GPMB, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Phú và KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 có vai trò hết sức lực quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời báo chí yêu cầu UBND huyện tập trung cấp cao cho lãnh đạo chỉ đạo để tăng tốc độ bồi thường GPMB đối với KCN Hòa Phú và KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm có mặt bằng thi công xây dựng, thu hút các nhà đầu tư cấp vào KCN. Chỉ GPMB đơn vị phân tích lãnh đạo, viên chức phụ trách dự án xây dựng từng bước thực hiện thời gian lịch, GPMB nội dung. Tiếp tục các ý kiến ​​phát biểu hoàn thiện Kế hoạch cao điểm (90 ngày) thực hiện công việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Cũng như thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện từng công việc, công việc phân tích chi tiết đối với từng cơ sở, đơn vị, tổ chức, cá nhân gắn kết thời gian hoàn thành.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: