Huấn luyện chuyển đổi số, kỹ năng số cho tổ chức cộng đồng nghệ thuật 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Move number is the content important is Party, Nhà nước rất quan tâm. Trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện chuyển đổi số xác định, trước tiên là chuyển đổi NHẬN THỨC. Nhận định dạng đóng vai trò trong chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức là quyết định đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số. Nhận thức đúng sẽ làm đúng. To be being and doing true, cần phải biết cách làm, cần phải có kỹ năng; và vì vậy, phổ cập KỸ THUẬT SỐ là chìa khóa để người dân được tiếp cận kiến ​​thức, kỹ năng để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi, mở cơ hội tiếp cận các dịch vụ một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện.

Thực tế triển khai vừa qua, chuyển đổi số chỉ thành công khi được dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, dân trở thành dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường. Trọng Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/3/2022 đã xác định một trong các giải pháp quan trọng là: Tổ chức Các tổ chức nghệ thuật cộng đồng từng khối phố, thôn, bản với các tổ chức là bộ phận và các thành viên tại chỗ nổ, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng để phổ biến hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp trên toàn quốc.

Tính đến ngày 05/09/2022 cả nước có 46.105 tổ cộng đồng nghệ thuật được thành lập và 212.761 thành viên ấp xã, thôn, phố. Tỉnh Kon Tum đã thành lập 566 Tổ công nghệ cộng đồng với 2.519 thành viên tại 102 xã, phường, thị trấn. This is way to near the global people about the convert number of Viet Nam, in that there are province Kon Tum.

To the digital community can be started the content support people are good most, Ngày 22/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Tổ chức truyền thông chương trình bồi dưỡng, huấn luyện về chuyển đổi số, kỹ thuật số cho thành viên cộng đồng nghệ thuật cộng đồng trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức theo 2 thức định hình, Trực tiếp kết hợp trực tuyến thông qua Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh. Điểm cầu chính: Phòng họp trực tuyến, Hội trường Ngọc Linh, TP Kon Tum. Điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên toàn tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Văn Thu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Tổ trưởng Ban chỉ đạo về việc chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về việc chuyển đổi số tỉnh.Đ / c Trần Văn Thu phát biểu tại điểm chính

Tại buổi huấn luyện đại biểu tại các điểm cầu đã được giảng viên Chuyển đổi số quốc gia, Bộ thông tin truyền thông; Sở thông tin và Truyền thông tin; Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh; VNPT Kon Tum, Viettel Kon Tum, Bưu điện tỉnh, Mobifone Kon Tum hướng dẫn cách tạo tài khoản, truy cập, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên Tỉnh ủy và Công vụ tỉnh trong giải quyết quyết định thực hiện chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, mọi lúc, mọi nơi, trên các thiết bị, thanh toán không sử dụng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại, sử dụng một số nền tảng… and phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm về sự chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là buổi huấn luyện phổ biến kỹ năng cộng đồng thành viên của tổ hợp đồng nghệ thuật số đầu tiên trên địa bàn tỉnh.Quang cảnh tại chính điểm

Thông qua huấn luyện giúp đỡ bộ phận, công chức, viên chức của huyện, xã, các thành viên tổ chức công nghệ cộng đồng công thức và đầy đủ hơn về bộ chuyển đổi: “Change the start from the people, get the people doing center, make up the people of the job is easy easy, device. Move number if create value for people, be the people people, use, convert number will go to the life, create, plus community, release the main overlay number, kinh tế số và xã hội số ”; từ đó triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của phủ Chính, của tỉnh và tại cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn.

Từ đó, truyền thông rộng rãi tới nhân dân, làm cho người dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số thực hiện lại những lợi ích phục vụ cho đời sống của người dân. /.

Lê Duy (STTTT)

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: