Không dễ chuyển đổi khu công nghiệp thành khu đô thị – dịch vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2022 / NĐ-CP về công việc quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó quy định chặt chẽ 5 điều kiện để chuyển khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị – dịch dịch vụ.

Di chuyển khu công nghiệp Nam Đông Hà để quy hoạch khu đô thị cao cấp

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì cuộc họp để nghe Ban quản lý Khu kinh tế và đơn vị tư vấn báo cáo theo quy định, kế hoạch di chuyển khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị từng có văn bản đồng ý kiến ​​cho Công ty cổ phần BGI lên ý tưởng, lập quy hoạch, kế hoạch di chuyển Khu công nghiệp Nam Đông Hà và khảo sát, Nghiên cứu quy hoạch khu đô thị cao cấp.

Trên cơ sở đó, BGI phần của tập đoàn đã khảo sát sơ bộ Khu công nghiệp Nam Đông Hà, khảo sát ý kiến ​​của các doanh nghiệp, đồng thời kết quả tính toán kinh tế khi thực hiện di chuyển khu công nghiệp này.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, khu công nghiệp Nam Đông Hà nằm trong khu đô thị, gần khu dân cư, trường học, bệnh viện nghiên cứu chuyển Khu công nghiệp Nam Đông Hà là nhiệm vụ dịch vụ quan trọng và cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong khu vực.

Đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và mở rộng không gian phát triển để bảo đảm các điều kiện sớm đưa ra thành phố Đông Hà lên đô thị loại II.

Tuy nhiên, hồ sơ xuất chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 35/2022 / NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ để triển khai các bước tiếp theo.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các ngành, đơn vị liên quan Nghiên cứu kỹ thuật điều kiện, nhất là điều kiện chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị – dịch vụ được định sẵn tại các khoản 1, Điều 13, Nghị định số 35/2022 / NĐ-CP của Chính phủ, pháp luật về môi trường bảo vệ và quy định pháp luật có liên quan.

Phương án di chuyển cần tính toán đầu đủ kinh phí bồi hoàn cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà máy, kinh phí hỗ trợ dừng sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động gián đoạn công việc,….

Một góc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

5 điều kiện để chuyển đổi khu công nghiệp sang khu đô thị – dịch vụ

Theo tìm hiểu, ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022 / NĐ-CP quy định về công việc quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, có quy định về điều kiện chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị – dịch vụ.

Cụ thể, chuyển đổi khu công nghiệp sang khu đô thị – dịch vụ phải bảo đảm các điều kiện có liên quan như, phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; có hiệu quả kinh tế – xã hội, môi trường.

Bên cạnh đó, khu công nghiệp nằm trong khu vực nội thành của các loại đô thị đặc biệt, đô thị loại Tôi trực thuộc trung ương và các đô thị loại tôi trực thuộc tỉnh.

Chưa hết, active time from the day of the company is to set up to the time view of the modular Optimization is 15 years or a active timeout of the khu công nghiệp.

Đặc biệt phải có sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết hợp hạ tầng khu công nghiệp và trên hai phần ba (2/3) số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại khu vực dự án convert kiến, trừ các trường hợp có liên quan theo quy định.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần diện tích của khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị – dịch vụ, chủ đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án tư vấn xây dựng và kinh doanh kết nối hạ tầng khu công nghiệp thực hiện tự động, thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật về công ty đầu tư, pháp luật về đầu tư và khác quy định của pháp luật có liên quan .

Faker lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị – dịch vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về nhà luật kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: