Khu công nghệ cao nghệ thuật sinh học Đồng Nai được đề xuất mở rộng thêm 250 ha

Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha do Sở Khoa học công nghệ làm chủ đầu tư. Hiện tại, UBND huyện Cẩm Mỹ và các cơ sở liên quan đang tiếp tục đề xuất phương án mở rộng thêm 250 ha dự án này.

Một góc tỉnh Đồng Nai hiện nay. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, vừa qua, lãnh đạo tỉnh has an reference at Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ.

Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha do Sở Khoa học công nghệ làm chủ đầu tư. This is khu công nghệ đang được Thanh tra tỉnh Đồng Nai thanh tra, kiểm tra các sai phạm, đầu tư chậm hiệu quả.

Giai đoạn này, UBND huyện Cẩm Mỹ và các cơ sở, ngành, đơn vị liên tục đề xuất phương án chuyển đổi Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai thành Khu công nghệ cao Đồng Nai, mở rộng thêm 250 ha.

Hiện tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có 12 doanh nghiệp thuê đất với diện tích rộng hơn 102 ha nhưng hoạt động không hiệu quả, không tiếp tục đầu tư. Hiện nay theo ghi nhận thực tế, khu công nghệ này có nhiều khu vực, hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, bị bỏ hoang, không đủ điều kiện được đưa vào sử dụng …

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ Sinh học Đồng Nai, hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động, hoạt động khu công nghệ như: tổ chức máy tính, thiếu nhân lực, khó có chính sách thu hút nhân lực, thiếu trụ sở làm việc cho Ban Quản lý. Ban quản lý mong muốn điều chỉnh quy hoạch vì đã có 12 nghiệp vụ vào đầu tư nhưng đa số quy hoạch không được xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng sớm xử lý sai phạm trong các dự án trong Khu công nghệ cao của công nghệ sinh học Đồng Nai là của nhà nước hay doanh nghiệp để xử lý sớm.

UBND tỉnh must only the director of the list, soon there is the end of the Khảo luận về những sai phạm của Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai để có cơ sở hướng dẫn giải quyết, nhất là làm rõ phương pháp tính toán để đưa ra khu vực sớm nhất. this go to the activity, tránh gây lãng phí.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: