Người đánh giá phim hoạt hình hay nhất trên YouTube

Joey có thể nói tiếng Nhật khá trôi chảy, đã hợp tác với Chris Broad từ kênh “Nước ngoài ở Nhật Bản”, Tokyo Creative, mà tôi tin rằng đây là một nhóm hoặc những người sáng tạo nội dung, những người làm việc cùng nhau để thiết lập một cộng đồng gắn bó chặt chẽ ở Nhật Bản.

Bạn có thể tìm thấy kênh YouTube của anh ấy tại đây. Tôi thực sự khuyên bạn nên đi và kiểm tra anh ta nếu bạn chưa có.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: