Nhiều công nghệ sáng tạo tại Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La khóa XIII

Trong bảng khai mạc, các đại biểu nghe báo cáo kết quả của khóa trước, khóa mới phương hướng hoạt động, chia sẻ thảo luận về các chủ đề tại đại hội. Ở phiên bản quan trọng có thể diễn ra vào ngày 23/9, Đại hội sẽ bầu chọn và ra mắt Ban chấp hành khóa mới cùng các vị trí lãnh đạo của Tỉnh đoàn.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: