Thanh niên, sinh viên kiến ​​tạo ” Hà Nội thành phố tương lai ” qua công nghệ VR

(HNM) – Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu chuyển đổi số và quản trị thông minh Hubmeta và Công ty Tư vấn quốc tế Thành phố thực hiện đề án “Hà Nội thành phố tương lai ”gồm có trang web tương tác với bản đồ Hà Nội và triển lãm công nghệ ảo (VR – Virtual Reality).

Đây là công ty hướng dẫn chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) và Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trang web Hanoi2045.vn – bản đồ tương tác tầm nhìn quy hoạch Thủ đô tương lai là ý tưởng của Hubmeta và thành phố đề xuất, nhằm mục đích lắng nghe ý kiến ​​của người dân, cụ thể là học sinh, sinh viên, thanh niên. Theo đó, trên tương tác bản đồ, hơn 16.000 thanh niên, sinh viên có thể tự sắp xếp các biểu tượng trên bản đồ Hà Nội đã được phân loại theo từng quận. Truy cập vào website Hanoi2045.vn, các bạn trẻ có thể “đóng vai” một nhà quy hoạch, kiến ​​trúc sư tương tự mới cảnh quan Thủ đô trong tương lai, cũng như tôn vinh các công trình lịch sử văn hóa của Thủ đô Hà nội.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: