The Information and Transfer of the center information on the main service

Chiều 20/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ngành học trong 8 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2022 và trọng tâm công việc đến năm 2024.

Cùng dự án làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các cơ sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Phạm Bằng

ĐẢM BẢO THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢNG CÁO

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Nguyên Hào cho biết, từ năm 2021 đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, quyết định quan trọng. Đặc biệt, Sở tham mưu quyết định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin liên tục được mở rộng tới các vùng, miền với chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng cao; được xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, đáp ứng việc triển khai các hoạt động phục vụ thông tin hệ thống, chỉ đạo điều hành và cung cấp cấp công ty dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền tập trung chuyển đổi số trên 5 ảnh chính vụ 2

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Nguyên Hào báo cáo kết quả hoạt động của thời gian điện tử. Ảnh: Phạm Bằng

Qua rà soát, đánh giá, hiện tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 22/22 nhiệm vụ về việc chuyển đổi số năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối ngoại thông tin, cơ sở thông tin được thúc đẩy mạnh mẽ. Công tác chỉ đạo phát triển hạ tầng truyền thông và tiếp tục được quan tâm. Hệ thống liên lạc thông tin bảo đảm đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, điều hành và nhu cầu của xã hội. Tiếp tục duy trì và phát triển có tổ chức các hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành.

Sở thông tin và truyền thông cũng nhìn thẳng nhận, công ty tổ chức thực hiện kế hoạch hóa ngầm và chỉnh sửa mạng lưới thông tin vẫn còn khó khăn. Số lượng trang thông tin điện tử trên bàn lớn, công ty theo dõi, quản lý gặp nhiều khó khăn, việc phát hiện ra phạm vi thông tin trang có khi chưa kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền tập trung chuyển đổi số trên 5 nhiệm vụ chính ảnh 3
Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Other surface, hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị trong các tỉnh và bộ đồng chưa. Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thanh phát triển chưa đồng đều giữa các miền. Chất lượng cơ sở của hệ thống đài truyền thanh thiếu và yếu. Hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính, thiết bị trang …

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo, ban, ngành, doanh nghiệp viễn thông báo cáo kết quả phân phối thực hiện nhiệm vụ với Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời đề xuất hợp tác giải pháp trong thời gian tới, cho ý kiến ​​vào đề xuất, kiến ​​nghị của Sở.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ với những khó khăn, nhiệm vụ nặng nề của Sở Thông tin và Truyền thông và đồng tình, đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của cấp ủy, ban giám đốc , chức năng, viên chức của Sở trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền tập trung chuyển đổi số trên 5 nhiệm vụ chính ảnh 4

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Time to, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Sở quan tâm, tạo điều kiện cho các bộ trẻ em trong cơ quan phát triển; làm tốt công việc tư tưởng để quản lý bộ máy, công chức, viên chức năng, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

TẬP TRUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHỤC VỤ CHỌN CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, thông tin và truyền thông là lĩnh vực đặc thù, rộng, nhưng lại cho hòi chuyên môn sâu, vận chuyển nhanh, yêu cầu thay đổi liên tục để thích ứng . Đồng thời, đồng chí nhận, đánh giá cao những kết quả mà nó đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19, năm 2021 và 8 tháng năm 2022.

Điểm qua một số kết quả nổi bật của Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Sở thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả; tích cực hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan. Tích cực trong đào tạo ngũ bộ, công việc trong lĩnh vực nghệ thuật thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền tập trung chuyển đổi số trên 5 ảnh chính của nhiệm vụ 5
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết thúc buổi học. Ảnh: Phạm Bằng

Sở hữu tích cực tham mưu ban hành cơ quan, chính sách của chuyên ngành, đặc biệt là Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển số tỉnh Nghệ An đến năm 2025; ensure an toàn thông tin, an ninh mạng tốt; Tổ chức duy trì cơ bản ổn định hoạt động báo chí, xuất bản …

Trên cơ sở tồn tại, khó khăn, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở theo dõi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để thực hiện các công việc chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ ra; có kiểm soát, đánh giá lại, phù hợp điều chỉnh đề xuất; quan tâm hoàn thiện công việc quy hoạch của ngành. Tập trung tâm thực hiện chuyển đổi toàn diện trên 5 nhiệm vụ chính: Chính quyền số, hạ tầng số, nhân lực số, từng bước kinh tế số và an toàn, an ninh mạng thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền tập trung chuyển đổi số trên ảnh chính 5 nhiệm vụ 6
Lãnh đạo của Đảng ủy Khối các tỉnh, các cơ sở, ngành tham gia các buổi học. Ảnh: Phạm Bằng

Special, must be built in the database to use chung, this problem is not a private order only Sở Thông tin và Truyền thông mà là của tất cả các cơ sở, ngành; Triển khai hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh, Đề án xây dựng đô thị thông minh, Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, các lĩnh vực của ngành, trong đó chức năng điều chỉnh bổ sung của Sở; tiếp tục bảo trì, tạo lợi ích nhất trong liên lạc thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự kiện lớn của tỉnh.

Tăng cường quản lý, phát triển hệ thống truyền tải thanh ứng dụng công nghệ thông tin, theo hướng truyền tải thanh thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo ứng dụng (AI). Tiếp tục phân phối với các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng tối đa người phục vụ, để người dân vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền tập trung chuyển đổi số trên ảnh chính 5 nhiệm vụ 7
Lãnh đạo các cơ sở, ngành tham dự các buổi học. Ảnh: Phạm Bằng

Sở thông tin và Truyền thông tin cũng cần tiếp tục quan tâm quản lý hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, phát hành, góp phần thay đổi môi trường mạng xã hội, tích cực thông tin trang hơn. Tiếp tục thực hiện tốt công việc thanh, kiểm tra, nhất là những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực trở thành sự phát triển của tỉnh.

Quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy, toàn bộ sự kiện Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban; Tăng cường đào tạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bộ, công việc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông tin chuyển đổi số trên 5 ảnh chính vụ 8
Giám đốc Sở TT&TT Lê Bá Hùng phát biểu, tiếp thu ý kiến ​​chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho chủ nhân giải quyết các đề xuất, kiến ​​nghị của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời giao các cơ sở, ngành liên quan tâm, tạo điều kiện để Sở phát triển, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: