Giới thiệu công ty quản lý bảo mật, nông sản biến chế độ, sản phẩm

BTO-Hội nghị giới thiệu các công nghệ, thiết bị trong quản lý bảo mật, các sản phẩm chế biến, thực phẩm vừa được Trung tâm Thông tin & Ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ tỉnh (trung tâm) tổ chức sáng nay, 21 / 9. Đại diện cho các xã, công ty sản xuất các biến nông, thủy sản, hội nông dân, xã ở TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc tham dự.

Ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Trung tâm phát biểu nhấn mạnh, công việc ứng dụng mới công nghệ bảo quản, thủy sản sẽ đóng góp các phần cho các cơ sở, doanh nghiệp cải thiện, nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm, tăng trưởng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường; bad effect of the environment in too a production, active. Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nông dân có thể tìm hiểu các liên kết sản xuất, kinh doanh; nâng cao công nghệ ứng dụng, thiết bị trong quản lý, chế độ biến sản phẩm phục vụ kinh doanh; đồng thời nâng cao kiến ​​thức cho người dân về tiến trình ứng dụng của khoa học công nghệ vào sản xuất.

Giám đốc Trung tâm Thông tin & Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Nguyễn Quang Thịnh phát biểu

Trong khổ này, đại diện trung tâm cùng các công ty (TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất NMG, Hải Nam), HTX thanh long sạch Hòa Lệ đã trình bày một số tham luận giới thiệu các công ty tiên tiến về: chế biến thanh dài sấy dẻo, Mứt thanh dài; sản xuất rượu vang từ trái thanh long; sản xuất tinh dầu bạc hà từ cây bạc hà; biến mode, sản xuất các sản phẩm biển và rong nho.
Đây là công nghệ ứng dụng sau thu hoạch chế biến, nông nghiệp kinh doanh, thủy sản, nâng cao giá trị sản xuất môi trường bảo vệ. Qua đó, các cơ sở, doanh nghiệp địa phương có thể tham khảo đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, trường thị trường phục vụ trong nước, xuất khẩu, gia tăng giá trị.

img_5826.jpg
Sản phẩm tinh dầu bạc hà từ cây bạc hà


T. KHOA

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: