Lực lượng nhân phát triển để chuyển đổi kết quả số

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa: Quang Thọ

Trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án: “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” . Đây là sự định hướng của Chính phủ về việc coi trọng nhân lực trong giai đoạn tới. Đến nay, đã có 15/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án.

Đồng hành với địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phát triển Nền tảng nền tảng học trực tuyến mở, hoàn thành ba khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 1.648 chức năng, viên chức là đội ngũ cốt lõi về bộ chuyển đổi số bộ, ngành, địa phương. Dự kiến, Bộ thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các công cụ triển khai địa phương được bồi dưỡng chuyển đổi số cho khoảng 300 công nghệ, viên chức, 200 thành viên công nghệ cộng đồng và bồi dưỡng dưỡng kỹ năng miễn phí cho người dân.

Đến nay, có 47/63 tỉnh, thành phố triển khai 40.590 tổ công nghệ cộng đồng đến tận thôn, xóm với hơn 200 thành viên tham gia.

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đứng đầu về việc phát triển các quyền điện tử, hình thành các quyền số. UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165 / KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát hành chính quyền điện tử hướng tới quyền số chính và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn giai đoạn 2022 đến năm 2025.

Kế hoạch ra cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong cơ quan hành chính của thành phố và từng bước cung cấp mở dữ liệu của chính quyền thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thành phố đề ra các mục tiêu, cụ thể chỉ có thể như: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện của pháp luật được cung cấp dưới mức độ công việc dịch vụ định thức 4; all all the service direct online to be plan to the used to up the user, when using the data fill in which the user is well up before that the thoả mãn, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ…

Đặc biệt, tất cả các bộ chuyên trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin và chức năng, các viên chức trong các cơ quan thành phố được đào tạo về kiến ​​thức, kỹ năng, kỹ thuật an toàn mạng thông tin phù hợp theo yêu cầu của dịch vụ.

Tuy nhiên, nhìn chung, các chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng, phát triển nguồn nhân lực số hiện nay còn lộ nhiều hạn chế, chưa trả lời được yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là những người hỏi của thị trường lao the entry period.

Về số lượng, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng số lao động của Việt Nam ước đạt gần 1%, thấp hơn một số quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, như: Hoa Kỳ (4%), Hàn Quốc (2,5%), Ấn Độ (1,78%). Về chất lượng, chỉ có khoảng 30% kỹ sư, mới cử nhân ra trường đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc.

Về số lượng, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng số lao động của Việt Nam ước đạt gần 1%. Về chất lượng, chỉ có khoảng 30% kỹ sư, mới cử nhân ra trường đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc.

Năm 2022, cùng với xu thế phát triển chuyển đổi số và chuyển đổi các vùng kinh tế trên thế giới, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng số lao động của Việt Nam có thể tăng cao. Về kỹ năng, Việt Nam không có kỹ năng tiêu chuẩn của quốc gia mà hiện nay chỉ có kỹ năng tiêu chuẩn sử dụng công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ năm 2014, dựa trên những nghiên cứu, khảo sát của giai đoạn trước đó, do đó, cần phải bổ sung thêm một số nội dung như dữ liệu phân tích, trí tuệ nhân tạo…

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tin, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong việc xây dựng lực lượng cốt lõi, hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên toàn quốc để dẫn dắt, tổ chức, lan tỏa trình chuyển đổi số góp phần bảo đảm công ty chuyển đổi số quốc gia một cách nhanh chóng, hiệu quả, vững chắc và thành công.

Để nhân lực lượng của Việt Nam lớn mạnh, phát triển cần sự chung tay của người dân và sự tham gia của các doanh nghiệp; đồng thời, chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; xây dựng mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cấp xã, với ngũ nhân lực được tổ chức bài bản, đồng bộ, thường xuyên; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến ​​thức chuyển đổi, kỹ năng số để trực tiếp triển khai công việc chuyển đổi số đến từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: