Move number từng bước hiện đại hóa Điện

17:35, 17/09/2022

BHG – Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), là đơn vị đi đầu trong công việc chuyển đổi số để từng bước hiện đại hóa ngành Điện.Trạm 220 kV Bắc Quang – một trong các ứng dụng biến áp lớn, hiện đại nhất miền Bắc đang kích hoạt thi công.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; quan điểm chỉ đạo, chiến lược của EVNNPC và xuất phát từ thực tế, PC Hà Giang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường chuyển đổi số với bản sắc của riêng mình. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật, trên tất cả các lĩnh vực như: Quản lý, dây vận hành, biến áp; đăng ký lắp đặt công tơ mới, ký kết hợp đồng mua bán điện; đo, đếm, đọc công tơ, thanh toán tiền điện … Đến nay, toàn công ty có 145 máy cắt recloser, LBS, tủ RMU được kết nối tín hiệu về Trung tâm điều khiển xa, trong đó ghi nhận các thao tác from xa all all activity good.

Trong công việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, Công ty luôn chú trọng khai thác, phát triển, tăng lượng khách hàng tự động trích nợ từ tài khoản. Hiện số khách hàng không sử dụng tiền tăng 8,84% so với năm 2021, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 57,59.%; Tỷ lệ khách hàng thanh toán qua trích nợ tự động tăng 9%, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 14,56%.

Cùng với đó, Bộ quản lý, công viên toàn ngành còn tích cực tuyên truyền vận chuyển khách hàng sử dụng mạng xã hội Zalo để nhận thông tin trong quá trình sử dụng điện, đã vận hành được 12.538 khách hàng, có 47.690 khách hàng đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo, đạt 24,6% trên tổng số khách hàng toàn công ty.

Về công ty lắp đặt công tơ, 7 tháng năm 2022 ký kết hợp đồng mua bán điện mới, công lắp đặt mới 3.907 công tơ. Trong đó, 100% thực hiện bằng ứng dụng nghệ thuật thông tin từ giám sát đến ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng. Toàn tỉnh có 179.557 khách hàng sử dụng điện, tương ứng với 180.265 công tơ đo đếm điện, tỷ lệ đo xa PCHG đã trực tuyến là 144.775 / 150.227 công tơ, đạt 96,37%.Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện Kiểm tra thông tin kỹ thuật trước khi đóng điện Trạm 110 kV Khu công nghiệp Bình Vàng.
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện Kiểm tra thông tin kỹ thuật trước khi đóng điện Trạm 110 kV Khu công nghiệp Bình Vàng.

The host variable number is given up to soft 1.779, tỉ lệ 100%. Trong đó máy biến áp suất của chủ sở hữu Điện 1.565, chủ sở hữu hàng 514, số máy biến áp cập nhật đủ thông tin 1.755, số đang vận hành trên lưới 1.674, số máy biến áp đã lắp điểm đo 1.293, số điểm đo báo 1.321, điểm đo lường có dữ liệu 1220, điểm đo lường tỷ lệ có dữ liệu 97,88%.

Triển khai chương trình tự động hóa lưới điện trung áp DMS được giao danh mục 100%; chuẩn hóa nhóm thiết bị lưới điện 110kV trên PMIS 100%; access enter the middle device information 100%; Sự cố trung tâm thông tin được nhập đầy đủ 100%; thực hiện chuẩn hóa PMIS dữ liệu và SCADA theo đơn vị 100%. 5/5 Trạm biến áp 110 kV đã thực hiện tác động từ xa, không trực tiếp; hệ thống điện thông minh, DMS ứng dụng đã được công ty triển khai thử nghiệm thành công trên lưới điện trung áp với 4 mạch vòng tự động hóa…

Đối với việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, PC Hà Giang đã hoạt động tích cực thành công các biểu hiện giá trị của bộ chuyển đổi số và hệ thống quy trình, nội dung quy định trên cơ sở kết hợp các lõi của văn bản giá trị hóa doanh nghiệp; xây dựng thành công việc đánh giá khung năng lực về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động trong toàn công ty …

Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Với phương châm đặt con người làm trung tâm, chuyển đổi từ nhận thức, Công ty đã đẩy mạnh nhận thức về biến đổi số, về cách mạng công nghiệp 4.0 và nhận thức về an toàn thông tin đến các lãnh đạo và CBCNV thông tin qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng CNTT có kiểm tra, sát hạch bài hát với ATTT bảo mật kỹ năng CNTT bộ. Để đạt được điều này, Công ty đã hoàn thành xây dựng khung năng lực CNTT trong kỷ nguyên số và tiếp tục tiến hành đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông cho CBCNV; đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cho Bộ quản lý vị trí danh sách về CNTT đáp ứng tiêu chuẩn và nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn thông tin cho CNTT chuyên trách …

Tuy nhiên, bên cạnh đó PC Hà Giang cũng không gặp khó khăn trong việc chuyển đổi số, như công thức, nhân lực. Dung lượng máy chủ của công ty chưa trả lời được yêu cầu lưu trữ dữ liệu; tư vấn nguồn cũng là ngăn cản lớn đối với công cụ chuyển đổi số của công ty, do PC Hà Giang là một đơn vị tính toán phụ thuộc, không có cơ chế chủ về tài chính …

Đoàn kết, khát khao cống hiến của đội ngũ CBCNV, người lao động trong toàn bộ Công ty Điện lực Hà Giang sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy thực hiện thành công chuyển đổi số tại PC Hà Giang.

Bài ảnh: VĂN NGHỊ

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: