Quy mô thị trường game mobile casual Trung Quốc có sự ổn định – Kênh Game VN

This value is near the level of 34,65 Tỷ lệ nhân dân tệ của năm, khoảng thời gian đỉnh cao của thị trường trò chơi bình thường.

Báo cáo do Ohayoo hỗ trợ cũng chỉ ra rằng vào năm 2022, doanh thu thị trường nước ngoài của các trò chơi do Trung Quốc tự phát triển 17 Tỷ đô la Mỹ, trong đó các trò chơi thông thường chỉ sử dụng dưới 5% , while the fields as Hoa Ky and Vuong Quoc Anh chiếm hơn 20%. Do đó, các trò chơi trong nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển ở trường nước ngoài.

Thị trường game mobile casual Trung Quốc.

Thị trường game mobile casual Trung Quốc.

Khi nói đến trò chơi thông thường như giải đố và parkour, phong cách dựa trên đồ họa 2D như không phù hợp với xu hướng nâng cấp công nghiệp chung trong ngành. Tuy nhiên, các trò chơi ngày nay không dừng lại ở trò chơi match-3 đơn giản nữa mà là sự kết hợp giữa các loại trò chơi.

Báo cáo cho thấy trong số sản phẩm đầu tiên có hơn một triệu lượt tải xuống, đối tượng hợp nhất match-3 phổ biến nhất, trò chơi mô phỏng sử dụng lượng lớn thứ hai, chỉ đứng sau câu đố. Lượt tải xuống trò chơi mô phỏng sẽ tăng hơn nữa lên 30%. Các loại hành động và bắn súng cũng được xếp vào top 3 về số lượng trò chơi bình thường và hầu hết phù hợp với định nghĩa của hệ thống truyền thông trò chơi thông thường.

Theo thống kê từ, hơn 70% các sản phẩm chơi trò chơi thông thường đầu tiên có tính năng mua hàng trong ứng dụng đã hoạt động hơn 3 năm và một nửa trong số đó đã hoạt động từ 6 đến 10 năm.

Quy mô thị trường game mobile casual Trung Quốc có sự ổn định bao cao game casual 1 1660211588 87 1

Do quy ước nhỏ trường mô hình và ARPU thấp hơn với các trò chơi nặng như MMO, các trò chơi bình thường sẽ ở mức thấp hơn trong chuỗi phát triển. Vào năm 2022, các công ty chơi game thường có nhiều hơn 5 người trong một đội và các đội lớn phổ biến có hơn 100 người nhưng chỉ chiếm 6%. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh dịch, chi phí nhân sự được đầu tư nhiều hơn cho các đội game nhỏ, hơn 60% nhân sự bị cắt giảm.

Báo cáo dự đoán rằng vào năm 2022, số lượng người dùng chơi trò chơi ngẫu nhiên ở Trung Quốc là 520 triệu người. Chỉ nhìn vào số liệu, nhiều người sẽ đánh giá sai rằng game bình thường không có tương tác xã hội, trên thực tế, từ góc độ toàn cầu, những trò chơi này đều mang tính chất xã hội mạnh mẽ. Trong thời gian tới mảng trò chơi này còn có nhiều địa chỉ phát triển dư.

# game casual # game mobile casual Trung Quốc # Thị trường Game

}

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: