Tạo lợi ích nhất định

Sau khi nghe các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài phát biểu ý kiến, đưa ra các đề xuất, kiến ​​nghị; các bộ, ngành, địa phương phát biểu giải đáp về cơ chế, hỗ trợ chính sách, thu hút đầu tư; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong 2 năm vừa qua, cả trong nước và công ty nước ngoài, ông có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các hiệp hội, các doanh nghiệp nước ngoài. Special, in Covid-19 diễn biến phức tạp điều kiện, Thủ tướng có các cuộc làm việc với các doanh nghiệp để đối phó với những khó khăn, phức tạp.

Nhân hội nghị này, Thủ tướng cảm ơn, chia sẻ với các doanh nghiệp FDI cả trong phòng, chống dịch vụ Covid-19 và đóng góp vào ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, thời gian qua, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, nhất là những người khó khăn, không có tiền lệ phí làm đại dịch Covid-19; kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm, phát triển cao độ; tại Việt Nam kinh tế vĩ mô ổn định; Phát hành kiểm soát; Large Balance được bảo đảm. Show nay, kinh tế đang phục hồi nhanh, tăng trưởng khá.

Đạt được những kết quả quan trọng đó do sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự chung tay, đồng hành, chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói riêng trong thời gian qua; nỗ lực cùng Việt Nam “vượt qua công thức”, duy trì và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Received about the time time to, Thủ tướng cho biết, thế giới vẫn có nhiều biến hóa khó lường, khó khăn, phức tạp; song Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng thế giới để thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại hạnh phúc, ấm áp cho nhân dân toàn thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng, bên cạnh những khó khăn, thử thách, chúng ta cũng không có ít cơ hội, thời cơ, vì “Non cao cũng có trèo, có hiểm nghèo cũng có lối đi”, Do đó chúng ta cần chung tay trên tinh thần “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “biến nguy thành cơ” để cùng nhau phát triển.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các đối tượng cân bằng của nền kinh tế; hài hòa điều hành, hợp lý, hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tiền tệ chính sách – khóa tài chính; triển khai phục hồi chương trình, phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch.

Người đứng đầu phủ định chính phủ, Việt Nam tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam “với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, môi trường bảo vệ; “Không nói không, không nói khó, không nói mà không làm”; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ ”.

Việt Nam cam kết tạo ra môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, đó là tổ chức ổn định xã hội chính trị và kinh tế vĩ mô; gỡ bỏ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; phát triển các cung ứng chuỗi, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về hậu cần và chi phí vận hành chính; built-in environment – ổn định chính sách, có cao tính dự báo, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, Chính phủ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành người dân, doanh nghiệp . Trước đó, Chính phủ Việt Nam tổ chức các hội nghị về phát triển lành mạnh, vững chắc thị trường vốn, bất động sản, thị trường lao động …

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết, đối với nước ngoài đầu tư, Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư có bộ lọc lựa chọn, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và môi trường bảo vệ là tiêu chí đánh giá yếu tố giá trị. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu phát triển; create thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào giá trị chuỗi; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thành và đóng góp tích cực vào công ty phát triển.

Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục tăng cường liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một trung tâm trong chuỗi khu vực giá trị và toàn cầu.

Theo Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện các trọng tâm chỉ đạo, điều hành là “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 chống quyết định”. Với tinh thần đó . công cụ kiểm tra rủi ro, trong suy thoái điều kiện, hoàn toàn có thể thực hiện; thiết lập phòng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện nhập khẩu kinh tế quốc tế.

This nhân hội nghị, thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trực tràng, triển khai hiệu quả của các chiến lược chủ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả; tập trung tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, nước ngoài hợp tác chính sách có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu thay đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, môi trường bảo vệ, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế .

Thủ tướng yêu cầu các bộ, rà soát toàn diện các khó khăn, thử thách các doanh nghiệp tư vấn nước ngoài; have a time up to the time, effect, decountation of the khó khăn, vấn đề, khắc phục những hạn chế, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về nước đầu tư hợp tác ngoài; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh; rà soát, đánh giá và chuẩn chủ động các điều kiện cần thiết để bắt sóng các đầu tư mới, nhất là các dự án có tính lan tỏa cao; Reaserment create the language management method for the format, new header method, the company – private để thu hút nguồn lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng lưu trữ, ưu tiên phát triển một số lĩnh vực có thể thuộc về nghiệp vụ hỗ trợ để tạo ra sự phá vỡ trong hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ, thay đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất xây dựng hậu cần trung tâm có mô-đun lớn; Lao nâng cao năng suất tập trung, công nghệ trình độ, thay đổi công nghệ mới …

Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, tiến tới đầu tư mở rộng tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp, hiệp hội bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tư với lợi ích Nhà nước và nhân dân trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; tuân thủ luật pháp, điều kiện về phát triển và các quy định về an ninh – quốc phòng; cao trách nhiệm xã hội và môi trường bảo vệ; chú trọng tạo công việc, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; làm tốt công việc an sinh xã hội.

Các nhà tư vấn hỗ trợ xây dựng, áp dụng các mô hình mới quản lý, thực hiện thay đổi mới mô hình hướng tới kinh doanh xanh, công nghệ xanh và phát triển mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; hình thành các nghiên cứu trung tâm và phát triển; đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề mới có giá trị gia tăng cao; công nghệ kỹ thuật, khoa học hiện đại.

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội kịp thời cung cấp và báo cáo các vấn đề vướng mắc, khó khăn của các hội viên trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại Nam; đồng thời đề xuất kiến ​​nghị, đề xuất các phù hợp chính sách, pháp luật.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công và vững chắc tại Việt Nam; tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, các đầu tư hoạt động, kinh doanh của các bạn sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, hướng đến sự phát triển của các bên; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh, thịnh vượng; dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; not ai left after.

HUY LÊ

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: