Bình Định ra tối hậu thư với chủ đầu tư dự án du lịch sinh thái gần 5.000 tỉ đồng

Ngày 1-10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản chỉ đạo Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát và đôn đốc Công ty CP Thị Nại Eco Bay (trụ sở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vui vẻ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu du lịch sinh thái và vựa Đầm Thị Nại tại địa chỉ TP Quy Nhơn theo đúng quy định.

Bình Định ra tối hậu thư với chủ đầu tư dự án du lịch sinh thái gần 5.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh khu du lịch sinh thái và V&L Đầm Thị Nại

Văn bản cũng nêu rõ, trong trường hợp Công ty CP Thị Nại Eco Bay không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, Cục Thuế tỉnh Bình Định tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã giao Sở KH-ĐT bảo trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc triển khai xây dựng theo quy tắc xây dựng chi tiết Tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt at Quyết định số 122 / QĐ-UBND ngày 10-1-2020 của UBND tỉnh, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Định, thời gian qua, mặc dù đơn vị đã nhiều lần gửi thư ngỏ, thông báo, cảnh báo và tư vấn hướng dẫn nhưng tiến độ nộp tiền thuê đất của Công ty CP Thị Nại Eco Bay rất chậm . Đến cuối tháng 8-2022, Công ty CP Thị Nại Eco Bay còn nợ 411,737 tỉ đồng tiền thuê đất.

Trước đó, ngày 25-3-2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc cho Công ty CP Thị Nại Eco Bay thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và V&L Đầm Thị Nại tại phường Đống Đa và Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay thuê 596.593m2 đất thuộc 2 phường Nhơn Bình và Đống Đa, TP Quy Nhơn để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại. Thời hạn thuê đất 50 năm với thanh toán định hình một lần.

Được biết, dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại do Công ty CP Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư, được quy hoạch là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với nhà ở và các dịch vụ công thương mại với số vốn gần 5.000 tỉ đồng.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: