Category Archives for Đời sống

Để Việt Nam tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia


BNEWSTrong xu thế hội nhập và cuộc cách mạng 4.0, việc nâng cấp kỹ năng cho người lao động về cả số lượng, chất lượng là điều kiện quyết định để Việt Nam tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Trong xu thế hội nhập quốc tế cũng như tác động của cuộc cách mạng 4.0, yêu cầu về kỹ năng lao động là rất quan trọng với mỗi quốc gia; nâng cấp kỹ năng lao động sẽ làm gia tăng chất lượng, hiệu quả lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên ở nước ta hiện nay, các hoạt động có kiến ​​thức, kỹ năng để làm các công việc phức tạp, có khả năng ứng dụng nhanh với sự thay đổi của công nghệ, vận dụng sáng tạo các kiến ​​thức, kỹ năng đã được Đào tạo thành quá trình sản xuất lao động còn ít. Điều này hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước cần có đồng giải pháp để nâng cao kỹ năng cho lao động Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
* Ngành, nghề đào tạo từng bước phù hợp với trường lao động yêu cầu
Theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hoạt động kinh tế toàn cầu đang giảm sức mạnh. Dưới cộng hưởng tác động của COVID-19 đại dịch và cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc suy thoái kinh tế tế thời gian và sẽ tạo ra những đoạn gián đoạn thay đổi thế giới làm việc, thị trường lao động. Công việc đào tạo lại và đào tạo nâng cao kỹ năng cho hàng triệu công nhân ảnh hưởng bởi đại dịch và tự động hóa của cả lĩnh vực công – tư là hết sức cần thiết.

Diễn đàn Kinh tế thế giới kêu gọi các phủ Chính ưu tiên nguồn lực và hành động quyết định để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp trong kế hoạch khôi phục quốc gia sau đại dịch COVID-19; phấn đấu cung cấp cho 1 tỷ người có trình độ giáo dục, kỹ năng và làm việc tốt hơn vào năm 2030.
Sự phát triển của toàn bộ giá trị chuỗi ký kết thúc hội nhập quốc tế chiều sâu của thị trường lao động, chuyển lao động giữa các nước, hỏi người lao động không có kỹ năng cao, nhưng phải có kỹ thuật phần mềm, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với các tiêu chuẩn, tiêu chí do thị trường lao động xác định.

Trong tiền bối đó, Việt Nam phải tuân thủ các quy tắc chung “luật chơi”, bao gồm các tiêu chuẩn về lao động, tiêu chuẩn về quản lý thị trường lao động hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra những vấn đề mới. Nhiều công việc, cũ kỹ năng sẽ mất đi hoặc giảm mạnh, xuất hiện nhiều công việc mới, mới kỹ năng; trí tuệ nhân tạo, robot, máy tính sẽ đóng vai trò ngày một sản xuất lớn và thay thế nhiều vị trí làm việc hiện tại.
Time qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những chủ trương, chính sách, chủ đề công cụ có thể về đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động, cũng như hỗ trợ phát triển trường lao động. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ năng, kỷ luật, văn hóa, nâng cao nhận thức cho năng lượng lao động phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thu hút, sử dụng nước ngoài đầu tư; phối hợp với các tập đoàn, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước để đào tạo theo “đơn đặt hàng”
Hiện nay, cả nước có trên 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 429 trường cao đẳng, trung cấp (371 trường công nghệ, 58 trường công cộng) được lựa chọn để tạo ra các ngành, điểm trọng yếu 144 ngành, điểm quan trọng ở các cấp độ (trong đó 68 ngành, nghề cấp độ quốc tế, 101 ngành, nghề cấp độ khu vực ASEAN, 144 ngành, nghề cấp độ quốc gia); sắp xếp 247 trường cao đẳng, trung cấp, hình thành hệ thống trường cao đẳng chất lượng cao tại 4 vùng kinh tế trọng điểm, được lựa chọn để tạo ra các ngành, điểm quan trọng (chiếm 57%) có ứng dụng cung cấp nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.
Giai đoạn 2011-2022, số lượng tuyển sinh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đạt 19,67 triệu người, trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng đạt 1,945 triệu người (chiếm 9,8%), trình độ trung bình đạt 2 , 3 triệu người (chiếm 11,86%). Quy mô đào tạo tăng phần góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bản, chứng chỉ của cả nước đến quý II / 2022 đạt 26,2%. Ngành, nghề đào tạo được mở dần dần, từng bước phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động ở từng địa phương, từng lĩnh vực.
Chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn như yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động. Kỹ năng của người học được tăng cường, khoảng 80% người tốt nghiệp có công việc phù hợp với ngành nghề và trình độ đào tạo hoặc tự tạo công việc, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.

Ở một số nghề (Hàn, Cơ – điện tử, Viễn thông, Logistic, Du lịch, Dầu khí…), kỹ năng của lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có Could not get many complex location that before this must do chuyên gia nước ngoài thực hiện.

Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới – WEF (2019), chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam đã tăng 13 bậc trong trụ cột kỹ năng. Trong các cuộc thi tay nghề khu vực và thế giới, đoàn Việt Nam đã đạt được thứ hạng cao, chất lượng đào tạo bước đầu được định hướng ở tầm khu vực và thế giới.
Việc tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực, lĩnh vực quan trọng, lĩnh vực mới cơ bản đáp ứng nhu cầu. Năng lực đào tạo nhân lực trực tiếp cho các vùng kinh tế trọng điểm cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế. Phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và đào tạo lại cho người lao động của doanh nghiệp được cập nhật, bổ sung phù hợp.

The end up the connection – request about the market lao động, nhiều hoạt động liên kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được chú trọng triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, doanh nghiệp đã tham gia sâu vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thị trường lao động, công việc vững chắc có nhiều chuyển đổi tích cực …
* Hướng đến tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường lao động Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế. Chất lượng, nhân lực cơ cấu nguồn không đáp ứng được yêu cầu trường lao động. Trình độ, kỹ năng của lực lượng lao động dù được cải thiện trong thời gian qua, bài hát vẫn còn thấp so với yêu cầu của thị trường lao động và so với các nước trên thế giới, tiếp tục là điểm nghẽn để phát triển làm chất lượng và năng lượng lao động.

Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Việt Nam là nước có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp (quý II / 2022 mới chỉ đạt 26,2%). Giai đoạn từ 2015-2020, có 66,7% công nhân lao động có trình độ Trung học phổ thông; 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề (chủ yếu là doanh nghiệp tự đào tạo), 43% công nhân lao động được đào tạo lại, 22,5% bậc thợ từ 4-7 (có tay nghề cao).

Chất lượng lao động Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn giữa các vùng, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp / chứng chỉ cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng (36,96%), next to vùng Đông Nam Bộ (28,34%); thấp nhất là 2 vùng Tây Nguyên (16,51%) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (14,61).
Trong so sánh quốc tế, xếp hạng trụ cột và chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam thuộc cuối nhóm của ASEAN21. Nhìn chung, trình độ tay nghề, kỹ năng của lực lượng lao động Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là thiếu phần mềm kỹ năng.

Việt Nam hiện thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, chuyên gia, quản lý doanh nghiệp giỏi, lao động lành mạnh cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các vùng kinh tế động lực, điểm trọng yếu. Đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ thiếu và yếu. This giới hạn chế trở thành sự đóng góp của nguồn nhân lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững chắc.
Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, định dạng mô hình phát triển nước theo hướng trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại (năm 2030) và là nước phát triển (năm 2045), trong đó một lần nữa được nhấn mạnh để phát triển nguồn nhân lực là một trong chiến lược.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra rất nhanh, tác động mạnh, chiều sâu, chiều rộng đến mọi quốc gia, ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Kinh tế số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý, tổ chức, vận hành thị trường lao động, mô hình làm việc, đào tạo nâng cao chất lượng lao động …
Việc nâng cấp kỹ năng cho người lao động về cả số lượng, chất lượng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tăng cường năng lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

To make this thing, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề ra các giải pháp trong thời gian tới là: Rà soát, đánh giá, sắp xếp tổ chức, đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng, xây dựng đề xuất vùng liên kết mô hình, xây dựng vùng trung tâm đào tạo, trung tâm đào tạo quốc gia theo vùng kinh tế trọng điểm; tăng nhanh quy mô tuyển sinh đào tạo nghề để phục hồi trạng thái thiếu nhân lực có kỹ năng phục hồi kinh tế – xã hội …
Bộ cũng tổ chức thực hiện các giải pháp để phân luồng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chẳng hạn như: Khẩn trương triển khai các điều kiện đảm bảo kết quả phân luồng, liên kết trong hệ thống giáo dục quốc dân; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận, đa dạng về loại, tổ chức định hình, bổ sung lý tính về cơ cấu nghề, chế độ cơ cấu, miền cơ cấu và hiệu quả miền liên kết; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghề nghiệp giáo dục; đẩy mạnh mô hình đào tạo chất lượng cao; tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu nhân rộng hiệu quả của chương trình đào tạo quốc tế tiên tiến; xây dựng các công cụ đào tạo chuẩn để sử dụng hệ thống nhất trong đào tạo, đánh giá, công nhận kỹ năng cho công nhân lao động; xây dựng ứng dụng chính sách, trả lương, tiền công theo kỹ năng, năng lực của người lao động; đẩy mạnh công cụ thống kê, dự báo nhu cầu sử dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ lao động trong các doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI , đặc biệt các ngành nghề khoa học – kỹ thuật – công nghệ, ưu tiên cho công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao, các kỹ năng tương lai …
Về các nghề nghiệp giáo dục cơ bản cần tăng cường chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến, bảo đảm người học có các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, phần mềm kỹ thuật, kỹ năng khởi động và ngoại ngữ … thích ứng với yêu cầu của lao động thị trường. Về phía đơn vị sử dụng lao động, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên cho người lao động, để có lực lượng lao động kỹ năng nghề …
Thực hiện liệt kê các giải pháp căn bản hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo máy chủ một số mũi nhọn, có định thức hàm lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ …, các giới hạn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sẽ từng bước cải tiến, phát triển, nâng cấp, góp phần sớm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận ASEAN-4 độ, đến năm 2045 tiếp cận trình độ nước G20./.

Từng công ty trong khối công nghệ của FPT đang làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) được thành lập từ năm 1988 và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tập đoàn FPT có 3 mảng kinh doanh chính bao gồm: công nghệ, viễn thông và giáo dục.

Từng công ty trong khối công nghệ của FPT đang hoạt động ra sao?  - Ảnh 1.

FPT Trụ sở tại Hà Nội.

Trong đó, mảng công nghệ tiếp tục là đầu tàu đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh nghiệp và thu lợi nhuận của tập đoàn. Trong năm 2021, mảng công nghệ đóng góp 57-58% doanh thu và 44-45% lợi nhuận của FPT. Doanh thu tăng tốc độ và lợi nhuận của khối trưởng công nghệ đặc trưng là 23,5% trong 5 tháng đầu năm nay.

Khối công nghệ của FPT được phát triển bởi 4 công ty bao gồm FPT Software, FPT IS, FPT Digital, FPT Smart Cloud. Mỗi công ty con sẽ định hướng phát triển các mảng khác nhau. Trong đó, FPT Software định hướng phát triển thị trường nước ngoài và FPT IS phát triển thị trường nước ngoài. 2 đơn vị này đang mang lại doanh thu, lợi nhuận chính cho tập đoàn. Còn lại các đơn vị được xem là chức năng được tập đoàn đẩy mạnh.

FPT Software lợi nhuận khủng

FPT Software được thiết lập vào tháng 1/1999 với điều kiện vốn tăng lên tới 3.300 tỷ đồng và là nhân đơn vị trong công nghệ khối.

FPT Sofware chuyên tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ, dịch vụ chuyển đổi số trọn gói cho các doanh nghiệp quy mô lớn trên toàn cầu dựa trên các công ty tiên tiến cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu (Big Data), điện toán đám mây (Cloud), siêu tự động hóa (Hyper-Automation), công nghệ chuỗi (Blockchain)… Mục tiêu của FPT is give PT Software trở thành đơn vị dịch vụ công nghệ thông tin đầu tiên thế giới với tiêu điểm trong top 50 công ty dịch vụ toàn cầu thông tin vào năm 2030.

Từng công ty trong khối công nghệ của FPT đang hoạt động ra sao?  - Ảnh 2.

FPT Software lập trung tâm sản xuất phần mềm tại Costa Rica. Ảnh: Internet

Thời gian đầu thành lập FPT Software, FPT đã quyết định liên kết với Aptech, Tập đoàn giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, thành lập 2 trung tâm đào tạo thành viên quốc tế FPT Aptech. Tuy nhiên, không đáp ứng đủ nhu cầu, FPT đã xây dựng Đại học FPT (2006) để giải quyết vấn đề nhân lực cho lĩnh vực này.

Show at, FPT Software has the following step. Hiện tại, tập đoàn có chi nhánh, văn phòng tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ 8.443 Tỷ đồng năm 2018 lên 14,451 Tỷ đồng năm 2021, lợi nhuận trước thuế tăng từ 1.360 Tỷ đồng lên 2.424 Tỷ đồng.

Trong 2 năm kể từ khi xuất hiện đại dịch, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đều nhận và trải nghiệm sức mạnh của công nghệ. This also is a basic for FPT Software tiếp tục tăng tốc, phát triển. Anh Phạm Minh Tuấn – CEO FPT Software cho biết, tập đoàn đã mở rộng hoạt động thông qua việc mở mới chi nhánh tại Ấn Độ, Philippines hay đầu tư vào các đối tác như Intertec International – công ty có trên 20 năm kinh nghiệm tại thị trường Trung Mỹ.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng triển khai đào tạo đội ngũ và tuyển thêm các chuyên gia công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực AI, Blockchain, Cloud … để tăng cường năng lực cho máy chủ.

Fptshop.com.vn

FPT IS được thành lập vào năm 1994 với mục tiêu trở thành công ty cung cấp các giải pháp, dịch vụ của phần mềm hàng đầu Việt Nam và khu vực. Các sản phẩm của FPT IS có thể được ví như hệ thống chính quyền thông tin FPT.eGOV, hệ thống quản lý hệ thống trái phiếu doanh nghiệp, phần mềm quản lý bệnh viện FPT.eHospital 2.0+, trung tâm điều hành và giám sát sát thông minh cho giao thông – FPT.iTransp…

Chịu ảnh hưởng của bệnh dịch, năm 2021 chứng kiến ​​sóng chuyển đổi số vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. By vậy, FPT IS cũng có bước phát triển bức phá trong năm 2021. Doanh thu của công ty giai đoạn 2018-2020 khoảng 6.000 Tỷ đồng nhưng riêng năm 2021 tăng lên 7.500 Tỷ đồng. Lợi nhuận ghi tăng đều từ 142 đồng tỷ lệ lên 242 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, FPT IS đã ký hợp đồng với nhiều đơn vị trong ngành xây dựng – bất động sản, là tiền đề để phát triển các phương pháp chuyên sâu của các chuyên ngành khác nhau trong năm nay. Ngoài ra, trong lĩnh vực công, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận với ccơ quan chính phủ cấp và địa phương khi mở rộng hệ thống với 5 bộ mới, tiếp cận 40 tỉnh thành và triển khai dự án chuyển đổi số cho 14 tỉnh thành.

Năng lực của FPT Digital, FPT Smart Cloud và Base Enterprise

FPT Digital được thành lập vào tháng 2/2021 chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi liên kết với định hướng phát triển doanh nghiệp. Trong khi đó, FPT Smart Cloud thành lập tháng 8/2020 chuyên cấp các giải pháp, dịch vụ, AI ứng dụng và Cloud Computing.

Ngoài ra, vào tháng 5/2021, FPT công bố mua chi phối Base.vn – nền tảng quản trị doanh nghiệp với mục tiêu hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ – chiếm đến 97% tổng doanh nghiệp và đóng góp 45% GDP. This nền tảng hiện có khoảng 50 hướng ứng dụng đến nhu cầu doanh nghiệp về công việc quản lý và dự án, xây dựng hệ thống thông tin minh bạch, quản trị và phát triển nhân sự hoàn chỉnh….

Theo thống kê, doanh thu FPT Smart Cloud tăng mạnh từ 2,5 Tỷ năm 2020 lên 127 Tỷ năm 2021, song lỗ cũng tăng từ 14 Tỷ lên 31 Tỷ đồng. Còn lại Base Enterprise in the first year with FPT ghi nhận doanh thu tăng mạnh từ 51 Tỷ đồng lên 94 Tỷ đồng. Dù vậy, công ty vẫn lỗ 23 Tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2021, doanh nghiệp có giá trị vốn gần 4 tỷ đồng nhưng chủ sở hữu vốn âm 60,3 tỷ đồng.

Hội thảo ứng dụng Công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng lực chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 4/10, Trọng khổ Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội thảo Ứng dụng Công cụ quản lý tiên tiến để nâng cao năng lượng chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở học và Công nghệ thành phố chủ trì Hội thảo. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tùng Lâm, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Năng lực Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ngành, địa phương và các liên kết đơn vị.

Đ / c Nguyễn Tùng Lâm, Phó Viện trưởng phụ trách Viện năng suất Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu được nghe các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trình bày, trao đổi và chia sẻ một số nội dung: Change new light create to nâng cao năng lực chất lượng. Tiến trình quản lý công cụ để nâng cao chất lượng. Hỗ trợ của nhà nước về chất lượng năng lượng. Thành công của doanh nghiệp khi triển khai công cụ áp dụng mô hình. Toạ đàm chủ đề: “Ứng dụng công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng lực, chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng”.

Toạ đàm chủ đề: “Ứng dụng công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng lực, chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng”

Đ / c Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố nhấn mạnh: Thành phố Hải Phòng có hơn 600 doanh nghiệp, đơn vị được cấp giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên lượng; trên 50 doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam; trong đó có 06 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Là một trong những địa phương có số doanh nghiệp đạt giải chất lượng quốc tế nhiều nhất. Chỉ số TFP tổng hợp tiền tố của thành phố tăng hàng năm cũng nhờ các hoạt động ứng dụng các công cụ quản lý và cải tiến năng lượng có trọng tâm, điểm quan trọng của các doanh nghiệp. Đồng bộ chíp: This new only is the results of the start up the background to the active new light to make up to the quality. Để doanh nghiệp thích ứng ứng dụng, chuyển động và quản lý trong giai đoạn sắp xếp tới rất cần sự chung tay của nhà nước, doanh nghiệp, công việc đặc biệt thành công ty Phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp.

Hội thảo chủ đề: Ứng dụng công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng lực chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Techfest HaiPhong 2022. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu các hoạt động công cụ quản trị tiên tiến để cải tiến và nâng cao năng lực chất lượng và hình dạng thành công khi áp dụng các công cụ này cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi kết thúc hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức bế mạc Tuần lễ tân sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng năm 2022.

Nguyễn Hải

Tương lai u tối bủa vây Facebook

Theo CNBCvào năm 2021, trước khi Facebook đổi tên thành Meta, công ty truyền thông xã hội này vẫn có mức vốn hóa thị trường là 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Meta đã mất khoảng 2/3 giá trị kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 9/2021. Công ty cổ phần đã được giao dịch ở mức thấp nhất từ ​​tháng 1/2019.

“Tôi không chắc có mảng kinh doanh cốt lõi còn hoạt động tại Facebook”, ông Laura Martin, Phân tích viên đến từ Công ty Needham, nhận định về tình hình của Facebook trước tiền cảnh Meta sắp kết thúc quý thứ ba liên tiếp lỗ hai con số.

You are not a Hào hứng

Theo số liệu của FactSet, lượng người dùng Facebook hàng ngày ở Mỹ và Canada đã giảm liên tục trong hai năm qua, từ 198 triệu người vào giữa năm 2020 xuống còn 197 triệu người trong quý II năm nay. Trên toàn cầu, người dùng số lượng tăng khoảng 10% trong cùng khoảng thời gian đó. Công ty dự kiến ​​đến năm 2024, lượng người dùng Facebook sẽ tăng 3% một năm.

facebook dang chet anh 1

Mark Zuckerberg vẫn tìm mọi cách để đưa Facebook phục hồi trở lại. Ảnh: AFP.

“Tôi lo lắng rằng họ sẽ không chiến thắng trong thế hệ tiếp theo”, ông Jeremy Bondy, Giám đốc điều hành của Công ty tiếp thị ứng dụng Liftoff, bình luận về khả năng tăng trưởng và tiếp cận người dùng mới của Facebook.

“Thế hệ tiếp theo” mà Bondy mô tả đang chuyển sang TikTok, nơi người dùng có thể tạo và xem video ngắn có khả năng truyền tải rộng rãi. Meta và đang cố gắng đi theo thành công của TikTok với việc ra mắt video tính năng ngắn tương tự có tên Reels, vốn đã trở thành tâm điểm chính trên Facebook và Instagram.

Tuy nhiên, Facebook thừa nhận rằng rất sớm để công ty có thể kiếm tiền từ Reels. Bản thân Facebook cũng chưa rõ này video định dạng sẽ tối ưu hóa sao đối với các nhà quảng cáo.

Ngoài ra, Mark Zuckerberg còn có thêm một mối lo ngại khác bên cạnh việc suy nghĩ của người dùng, đó chính là Apple.

Bản cập nhật iOS bảo mật năm 2021 đã làm suy yếu theo dõi khả năng người dùng của Facebook và làm công ty mất khoảng 10 tỷ USD doanh thu trong năm nay. Meta đang phát triển quảng cáo dựa trên trí tuệ nhân tạo để đối phó trước những thay đổi về quyền riêng tư của Apple.

Niềm tin đạo đức suy giảm

Last of the last capitalization of Facebook in the low like that is to the first year 2019, when the company is must be the face with the result of the bê đê thu thập thông tin cá nhân Cambridge Analytica. Kể từ đó, Facebook đã bị thiệt hại nghiêm trọng về danh sách, đáng chú ý nhất là tài liệu bị rửa trôi vào năm được đưa ra bởi người ẩn danh và cựu nhân viên Frances Haugen.

facebook dang chet anh 2

Bà Frances Haugen, cựu nhân viên Facebook, công ty tố cáo tại Tòa nhà phiên bản. Ảnh: Drew Angerer.

Theo lời của Haugen, trước khi đổi tên thành Meta, Facebook biết nhiều tác hại mà các sản phẩm của họ có thể đem lại cho trẻ em. Tuy nhiên, thay vì người phục chế, họ không muốn hoặc không làm gì với họ.

Denise Lee Yohn, tác giả của cuốn sách xây dựng thương hiệu bao gồm Những thương hiệu tuyệt vời làm gì and Dung hợpcho biết có rất ít bằng chứng nhận Facebook thay đổi thương hiệu thành Meta vào cuối năm, công ty đã thay đổi công thức của họ về công ty.

“Tôi nghĩ rằng công ty vẫn phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích và hoài nghi về công việc của họ là năng lượng tốt hay xấu”, bà Yohn chia sẻ.

Mặt khác, Zuckerberg không phải là “một nhà lãnh đạo nghiêm túc về công việc thay đổi văn hóa công ty, thay đổi bản thân và tạo ra một công ty có thể tiến tới tương lai mà anh ấy đang mong muốn”, bà Yohn chia sẻ add.

Meta đánh mất hình tượng của mình có thể làm tổn hại đến việc tuyển dụng nhân sự của công ty. Trái ngược hoàn toàn với một kỷ nguyên trước, các kỹ sư công nghệ đã không còn cho rằng Facebook là một nơi làm việc lý tưởng.

Một cựu giám đốc điều hành quảng cáo của Facebook chia sẻ với CNBC rằng TikTok được lòng các thành viên hơn Meta trong cuộc chiến tuyển dụng bởi công ty đến từ Trung Quốc có ít “mặt trái về đạo đức” hơn so với Facebook.

Ông Ben Zhao, Giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Chicago, cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông cho biết ngày càng có nhiều sinh viên trong khoa của ông muốn làm việc cho TikTok và ByteDance thay vì Facebook của Meta.

The nhen group

Theo ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành của Longbow Asset Management, đây không phải là lần đầu tiên Zuckerberg nhận về những sự nghi ngờ hoặc của giới tư vấn.

Không lâu sau khi Facebook chính thức IPO vào năm 2012, nhiều nhà đầu tư đã chế tạo công việc của công ty mở rộng nền tảng sử dụng sang các thiết bị di động. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, mảng kinh doanh di động của Facebook đã phát triển và mang lại lợi nhuận không ngừng cho công ty.

Thành công trước của Zuckerberg trong việc chuyển hướng sang thiết bị di chuyển lại cho Dollarhide niềm tin rằng Meta hoàn toàn có thể tạo ra các tia nổ tương tự khi chuyển sang metaverse. Trong quý II năm nay, bộ phận nghiên cứu thực tế ảo của Meta đã tạo ra doanh thu 452 triệu USDuse khoảng 1,5% tổng doanh thu của Meta và lỗ 2,8 tỷ USD.

facebook dang chet anh 3

Metaverse được nhiều người hy vọng sẽ là cánh của Meta. Ảnh: Facebook.

“Tôi nghĩ rằng Zuckerberg là người rất thông minh và rất tham vọng. Tôi sẽ không đặt lại Zuckerberg chống lại ”, ông Dollarhide bình luận.

Tuy Dollarhide rất tin tưởng vào Meta nhưng các công ty của ông lại không hề sở hữu cổ phiếu của Facebook từ năm 2014, thay vào đó, Apple và Amazon lại là hai trong số những công ty cổ phần đầu của ông.

Zuckerberg đã có nhiều lần tương lai của công ty sẽ là công nghệ ảo thực tế. Tuy nhiên, chiến lược mới của công ty đang vấp phải sự nghi ngờ từ các chuyên gia.

Theo ông Zhao, Giáo sư đến từ Đại học Chicago, metaverse không có nhiều tiềm năng để phát triển. “Thực tế câu hỏi là – ngày hàng người dùng đã sẵn sàng cho metaverse chưa? Liệu pháp cơ bản đã sẵn sàng và đủ trưởng thành để làm quá trình chuyển đổi đó diễn ra liền mạch chưa? ”, Giáo sư Zhao nhận định.

(Theo Zing)

Nobel Vật lý 2022 cho nghiên cứu về công nghệ lượng tử

Chiều qua, Bảng xếp hạng Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2022. Giải năm nay được trao cho 3 nhà khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm GS Alain Aspect từ Đại học Paris-Saclay và Đại học Bách khoa Paris (Pháp); TS John F.Clauser thuộc Công ty JFClauser & PGS. (Walnut Creek, bang California, Mỹ) và GS Anton Zeilinger của Đại học Vienna (Áo). Họ được vinh danh nhờ các thử nghiệm cho phép thiết lập nền tảng của kỷ nguyên công nghệ. Đây là công nghệ được xây dựng trên cái gọi là lượng tử thông tin.

Nobel Vật lý 2022 cho nghiên cứu về công nghệ lượng tử - ảnh 1

To decantation of the important of the NC of the new new kernel of the Nobel Vật lý thực hiện, bà Eva Olsson, thành viên của Ban Nobel về vật lý, cho hay ngành thông tin lượng tử được các nước theo đuổi vì mang đến rộng rãi ứng dụng trong các lĩnh vực. Có thể kể đến truyền thông tin bảo mật và thực hiện các phép tính nhờ vào điện tử.

N

Theo bà Olsson, lượng thông tin là lĩnh vực được phát triển nhanh chóng. “Những tính toán của ngành này đã mở rộng cánh cửa cho nhân loại bước vào một thế giới khác. Đồng thời, sự tồn tại của nó cũng làm lung lay đến tận cùng cốt lõi của cách thức mà người ta sử dụng để đo lường lâu dài ”, bà cho biết. Giới hạn, đời sống của lượng thông tin cho phép các nhà vật lý học đặt mục tiêu tạo ra đồng hồ với độ chính xác cực cao và thậm chí có thể phát hiện ra sự tồn tại của ẩn chứa tối đa chất lượng. vũ trụ.

Trong 3 nhà khoa học trên, GS Zeilinger được đặc biệt nhắc đến nhờ vào nghiên cứu công trình “chuyển đổi tức thời lượng tử”. Ông giải thích chuyển lượng tử không giống như phim ảnh mô tả. Ví dụ, trong loạt phim Star Trek (tựa Việt: Du hành giữa các vì sao), các nhà du hành được chuyển từ bên trong vũ trụ xuống một địa điểm trên tinh thể lạ. Còn lại lượng chuyển đổi là năng lực chuyển đổi toàn bộ thông tin mà một đối tượng mang theo đến một nơi khác, nơi mà đối tượng này được tạo mới. Thông tin từ đó được bảo mật.

Điện thoại ‘cục gạch’ gắn bó nhiều năm với tỷ phú Warren Buffett

Warren Buffett – Chủ tịch Berkshire Hathaway là một trong những nhà đầu tư thành công và giàu có nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ phú 92 tuổi trở lại nổi tiếng là người có lời thoại giản dị, không khoa trương.

Thay vì sở hữu chiếc smartphone đời mới nhất như nhiều người giàu khác, Warren Buffett gắn bó với chiếc điện thoại nắp gập Samsung SCH-U320 có giá khoảng 20 USD trong nhiều năm liền.

“Đây là điện thoại mà tôi vô tình có được. Alexander Graham Bell (nhà phát minh, nhà khoa học Scotland nhận bằng sáng chế cho phát minh điện thoại vào năm 1876) đã cho tôi mượn nhưng tôi quên trả lại anh ấy ”, Buffett nói đùa trong một chương trình.

Điện thoại 'cục gạch' gắn bó nhiều năm với tỷ phú Warren Buffett - Ảnh 1.

Warren Buffett từng sử dụng điện thoại nắp gập của Samsung trong nhiều năm liền. Ảnh: CNBC

Sau nhiều năm trung thành với điện thoại nắp gập của Samsung, trong một cuộc phỏng vấn CNBC hồi đầu năm 2020, Buffett cho biết ông đã chuyển sang sử dụng iPhone 11. “Nắp đậy điện thoại của tôi đã ra đi mãi mãi”, Buffett nói.

Chủ tịch Berkshire cũng thừa nhận mình là một “ông cụ không hiểu công việc” và thường chỉ sử dụng điện thoại để nghe gọi. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn sử dụng iPad hàng ngày để nghiên cứu thông tin về cổ phiếu cũng như biến động của chứng khoán trường.

Trước đó, Warren Buffett tiết lộ ông có một chiếc iPhone X nhưng không sử dụng đến. “Một người bạn đã gửi cho tôi một chiếc iPhone X nhưng tôi không sử dụng nó. Người đó rất tốt. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy đang viết cho tôi một lá thư như gửi cho trẻ 3 tuổi vậy. Ở trong đấy có hủy bỏ từng quy trình và giải thích cho tôi cách sử dụng chiếc điện thoại đó”, Ông nói.

Năm 2018, CEO Apple – Tim Cook nói rằng ông sẽ bay tới Omaha để giúp Buffett cài đặt chiếc iPhone mới. “Tôi nói với ông ấy, tôi sẽ đích thân đến tận Omaha để cài đặt điện thoại cho ông ấy”, Tim Cook chia sẻ với truyền thông.

Điện thoại 'cục gạch' gắn bó nhiều năm với tỷ phú Warren Buffett - Ảnh 2.

Hình ảnh một chiếc Samsung SCH-U320 được rao bán trên eBay. Ảnh: eBay

Apple is the old form to use the big rate in the capital of Berkshire Hathaway. Trong sự nghiệp trải dài trong nhiều thập kỷ, Buffett được biết đến là một người không thích những cổ phiếu công nghệ có mức tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, trong một kỷ lục thập phân, ông ấy tự hào hứng thú với các phiếu công nghệ, với sự hỗ trợ của Todd Combs và Ted Weschler. Part in Apple used to 41,4% list of the head of Berkshire – by data from Lừa tiền tính đến tháng 7 năm nay.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” từng gọi Apple là “bộ phận kinh doanh lớn thứ ba” của Berkshire, sau an ninh mạng và đường sắt. Ông cũng nhận định iPhone là sản phẩm có sức hút lớn, khiến người dùng phải quay lại trong hệ thống sinh thái của Apple.

Có lẽ, Apple là công ty tốt nhất trên thế giới mà tôi được biết. Tôi không nghĩ Apple là một chiếc phiếu cổ, mà là bộ phận kinh doanh lớn thứ ba của chúng tôi.”, Buffett nói trong một cuộc phỏng vấn CNBC vào tháng 2/2020.

Chuyện về một nữ công ty chuyên trách ở doanh nghiệp FDI

(Baonghean.vn) – Trong số các bộ công cụ chuyên trách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Ánh Lâm (SN 1991) là một chuyên gia trường học. Ánh Lâm là bộ phận chuyên trách được phân phối bởi tập đoàn chuyên trách ở một doanh nghiệp FDI đông công nhân lao động. Với đam mê, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, chị trở thành một công ty quản lý hình mẫu khiến nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ.

X quản lăn nữ

Lần đầu tiên tôi gặp Ánh Lâm là cách đây khoảng 5 năm, trong một buổi làm việc với Công ty TNHH Điện tử BSE (Khu Công nghiệp Nam Cấm). Hồi đó, qua câu chuyện của những người đồng nghiệp, tôi thấy Lâm được khen lắm, thử tôi thấy Lâm rất kỹ. Lam có phong thái rất tự tin, dễ dàng trình bày các điểm cá nhân một cách rõ ràng. Trong khi những người Việt ở công ty thì khá dè dặt khi tiếp xúc với nhóm lãnh đạo Hàn Quốc thì Lâm lại rất tự nhiên, thoải mái đề xuất, trao đổi ý kiến ​​với những người này. Có lẽ chính vì điều này, nên Lâm được ban lãnh đạo công ty rất tín nhiệm, lắng nghe.

Chuyện về một nữ công ty chuyên trách ở doanh nghiệp FDI image 1

Chị Nguyễn Thị Ánh Lâm – Công ty chuyên trách duy nhất của tỉnh Nghệ An được bố trí làm việc tại doanh nghiệp công nhân lao động. Ảnh: CSCC.

Lại Lâm trong một buổi làm việc của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam về các kiến ​​nghị liên quan đến người lao động vào năm, Lâm gần như không đi như vậy với 5 năm trước tác động của phòng năng lượng nổ, nhanh. Tại cuộc làm việc, Lâm là bộ công đoàn xung phong phát biểu đầu tiên trong cuộc làm việc, cũng là người đưa ra nhiều ý kiến ​​đề nghị với công ty cấp trên nhất. Với lập luận sắc, chứng chỉ thuyết phục, Lâm đã tạo ra nhiều thành viên trong cuộc họp đồng tình với ý kiến ​​của mình: Cải thiện chất lượng bữa ăn, đặt thêm cây ATM rút tiền trong khu công nghiệp, xử lý tình huống State tràn ngập mỗi khi mưa ở đông nhân công tuyến, lắp thêm đèn chiếu sáng ở đường vào Nam Cấm… Ý kiến ​​nào cũng đáng, đầy trăn trở, tâm huyết.

Trong lần gặp tiếp theo tôi đã tìm được lý do vì sao Ánh Lâm hiểu công việc vậy, khi ở lại phòng làm việc của Lâm trong buổi chiều thứ Bảy, sau giờ tan ca tại Công ty TNHH Điện tử BSE. Nói là làm việc phòng, nhưng căn phòng đó chỉ rộng khoảng 10 m2, is now at the lift-the-tin, chất lượng toàn bộ những phần quà, đồ dùng, 2 chiếc tủ tài liệu để mở rộng gần hết diện tích.

Chuyện về một nữ công ty chuyên trách ở doanh nghiệp FDI image 2

Ánh Lâm (áo nâu) trao quà cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE. Ảnh: CSCC.

“Tôi hơi tách biệt so với các phòng khác, không đẹp, không rộng, nhưng lại rất tiện. Ở đây tôi vừa có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn hàng ngày, vừa tiện cho công nhân gỡ bỏ, hỏi han ”- Lâm nói. Buổi gặp gỡ hôm đó chúng tôi không có thời gian trò chuyện với nhau, bởi Lâm bị xoay quanh bởi nhiều công việc và những câu hỏi, những vấn đề, những kiến ​​nghị… Khi trời tối, nhà xe chỉ. đôi, ba chiếc, đồng hồ chỉ đến 18h30 ‘, phòng làm việc của Lâm vẫn sáng đèn. Hình dung đường dài một mình từ nhà máy về nhà ở gia đình Nghi Hải (TX. Cửa Lò) bằng xe máy của Lâm, trong cái rét cuối Đông với mưa lất phất, tôi không có những người suy nghĩ, có phần lo lắng cho Lâm …

Vì công việc yêu cầu, từ sau lần đó, tôi gặp Ánh Lâm thường xuyên hơn. Khi nào thì ở giải trí cho công nhân, khi nào ở buổi gỡ rối, giao lưu của bộ công đoàn cơ sở, thì Tết Sum vầy, khi nào thì Trung thu cho con lao động nghèo… Lần nào cũng thấy Lâm là người nổi bật nhất, cảm động phong trào nhất, lăn nhất.

Chuyện về một nữ công ty chuyên trách ở doanh nghiệp FDI image 3

Ánh Lâm (thứ 4 từ trái sang, hàng trên) cùng công nhân lao động tham gia giải thể. Ảnh: CSCC

Đã được đăng ký sau những niềm vui

Kể về chương trình gần 10 năm gắn bó với tổ chức công đoàn, Ánh Lâm thổ lộ: “Tôi được tuyển dụng về làm bộ phận tại Công ty TNHH Điện tử BSE vào năm 2015, sau khi doanh nghiệp này xuất hiện tại công. Dù sau đó đình công đã được giải quyết, nhưng mâu thuẫn trong hệ thống lao động giữa đội ngũ quản lý là người nước ngoài và công nhân Việt Nam vẫn luôn âm ỷ, đây là một thử nghiệm lớn đối với một đoàn công tác new ra fields được 1 năm như tôi. Ở thời điểm đó, BSE là doanh nghiệp FDI lớn nhất của tỉnh với số lượng công nhân lớn nhất, sự việc cùng với khối lượng công việc không ngừng nghỉ khi tôi bắt đầu công việc với rất nhiều khó khăn. May mắn là tôi không đơn độc, tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tận tình từ các anh, chị ở công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, ban lãnh đạo công ty, ban chấp hành công ty và phân phối hợp nhiệt tình của anh, chị tổ trưởng, tổ phó công đoàn… Từ sự giúp đỡ đó, tôi mới có cơ hội được học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm và trưởng thành từng ngày ”.

Chuyện về một nữ công ty chuyên trách ở doanh nghiệp FDI image 4

Ánh Lâm luôn là bộ công ty tiên phong, chủ động với nhiều ý kiến ​​và trở ngại. Ảnh: Diệp Thanh

Trưởng thành, có kinh nghiệm, nhưng với đặc thù doanh nghiệp và tính chất công việc, Ánh Lâm chưa bao giờ có một ngày làm việc nhàn hạ. Đây là phần góp phần nên một Ánh Lam luôn nghĩ nhanh, nói nhanh, trình bày ngắn gọn, rõ ràng và chắc chắn với từng nhiệm vụ. Tháo lắp, lăn xả là thế, Ánh Lâm vẫn không tránh khỏi những tình huống phát sinh như chị em công nhân nạnh kẹ nhau, phân tích thắc mắc của công nhân về những thay đổi trong sách chính của nhà máy, thậm chí là cả những cuộc sống chung new public.

Nhận xét về nữ công ty chuyên trách, chị Nguyễn Thị Nga – nhân viên Công ty TNHH Điện tử BSE nói: “Không như những công ty khác trong công ty, Ánh Lâm là bộ công ty chuyên nghiệp Trách nhiệm, quyền quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh, nhưng lại làm việc trực tiếp với công nhân của chúng tôi và nhận lương từ lãnh đạo doanh nghiệp. Với những mối quan hệ đó, bản thân Lâm sẽ có nhiều tình huống khó xử lý. Tuy nhiên, vì Ánh Lâm luôn công bằng, ròi, sẵn sàng chịu thiệt hại vì mọi người cũng nên tin tưởng, yêu quý. Có câu hỏi nào của công nhân, Lâm đều trả lời ngay. Tôi cho rằng, sẽ khó có thể tìm được một người khác thay thế người phụ nữ của tập đoàn đó ở vị trí này ”.

Đồng tình với sự nhận xét của chị Nga, chị Nguyễn Hoàng Yến – Bộ Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nói về Lâm: “Biết và làm việc với Lâm trong nhiều năm, tôi thật sự trân trọng sự nhiệt tình, sôi nổi và tinh thần trách nhiệm mà Lâm dành cho công việc. Lâm có sự cần thiết của trẻ trung và sự quyết định công việc của một bộ tự điển công nghệ. Dù nhà xa, con nhỏ, nhưng công việc của cấp trên giao, Lâm luôn hoàn thành đúng hạn, ở đâu cần xông pha, Lâm luôn luôn tiên phong. Hơn hết, Lâm mở đầu nhận những góp ý và luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi, lắng nghe để hoàn thiện bản thân mỗi ngày ”.

Chuyện về một nữ công ty chuyên trách ở doanh nghiệp FDI ảnh 5

Trong suốt gần 10 năm gắn bó với công ty, Ánh Lâm đã có nhiều lần nhận được lời mời gọi hấp dẫn từ các nhà tuyển dụng khác, từng có những cơ hội làm việc tốt hơn, nhưng cho đến cuối cùng, Lâm vẫn chọn ở render. Hỏi lý do, Lâm cười: “Tôi, công ty không đơn thuần là công việc, nó là gia đình từ lúc nào – một gia đình ấm áp, tình cảm, vui vẻ với sự giúp đỡ, yêu thương của các anh. , chị ơi. Hơn nữa, với vai trò của bộ công đoàn, tôi được tiếp xúc hàng ngày với công nhân, được trực tiếp đến cho họ niềm vui và những lợi ích, tôi cảm thấy hạnh phúc, ý nghĩa lắm. Cũng chính vì vậy nên tôi muốn gắn bó lâu dài với công việc này ”./.

Những cách tách nhạc từ youtube có thể bạn chưa biết

Trong chúng ta ai cũng biết, Youtube hiện này là ứng dụng video trực tuyến tốt nhất hiện nay. Chính vì thế mỗi lần bạn xem video trên Youtube bạn đều có thể bắt gặp những video hay, thú vị hay những bản nhạc hấp dẫn bạn mà bạn muốn tải về. Dưới đây là một số cách tách nhạc từ Youtube có thể bạn rất cần đến. Hãy tham khảo bài viết này nhé.

1. Cách tách nhạc từ youtube online

 

Cách tách nhạc từ video trên Youtube  được mọi người tìm kiếm, dưới đây sẽ là một cách tách nhạc bạn có thể tham khảo nhé.

 

Cách này ta có thể tải video trên Youtube thêm x2 vào link Youtube.

 

Thao tác thêm X2 vào link Youtube  đã được đánh giá là cách đơn giản nhất mà bạn có thể tải bất cứ video, MP3 từ Youtube. Các bước thực hiện theo các này thì  siêu đơn giản. Bạn hãy mở video hoặc nhạc Youtube cần tải về máy tính. ( Tham khảo hình dưới).

Cách tải nhạc từ youtube online

 

Sau đó trên URL video cần tải, bạn hãy thêm chữ X2 vào sau chữ youtube như hình minh họa dưới đây, thì trang Web sẽ được chuyển tới nơi tải video, mp3 của x2convert.com

Web tách nhạc từ youtube online

 

Sau thao tác vừa rồi, sẽ có một trang Web sẽ tự động hiện ra, Tại đây, bạn có thể lựa chọn Download MP3 Youtube về máy tính với các chất lượng khác nhau hoặc tải file video MP4, Webm của video đó.

Thao tác tải nhạc từ youtube online

 

Trên đây, là một số thao tác cách tách nhạc từ youtube online từ những trang Web tách nhạc từ Youtube online.

 

2. Phần mềm tách nhạc từ Youtube

 

Điển hình là phần mềm MP3Fibber. Phần mềm này hướng dẫn bạn tách nhạc từ video youtube. Sau đây là cách sử dụng phần mềm MP3Fibber:

 

– Bước thứ nhất: Bạn vào YouTube, kích chọn video có nhạc cần tải, sau đó copy URL.

– Bước thứ hai: Bạn sử dụng thao tác dán URL của video vào khung trên giao diện của MP3Fibber tại đường link: http://mp3fiber.com/index.php

Cách sử dụng phần mềm

 

– Bước thứ ba: Bạn kick chọn chất lượng nhạc muốn tải, sau đó > Download now!

Thao tác sử dụng phần mềm

 

– Bước thứ bốn: Bạn hãy giữ nguyên màn hình và chờ MP3Fibber chuyển đổi video thành nhạc nhé.

Giao diện sử dụng phần mềm

 

– Bước thứ 5: Bạn ấn biểu tượng bên dưới rồi tải nhạc về máy tính

Ấn Download Now để tải

 

– Bước thứ 6: Đưa nhạc bạn tải về vào điện thoại, máy nghe nhạc để nghe khi muốn hoặc mở lên và “rung đùi” thưởng thức thôi nào.

Kết thúc phần mềm sẽ hiện lên giao diện hình ảnh

 

Trên đây là phần mềm tách nhạc từ youtube bạn nên sử dụng một lần để được trải nghiệm những ứng dụng, thao tác từ phần mềm nhé.

 

3. Cách tách nhạc Mp3 từ Youtube

 

Dưới đây là một số phần mềm tách nhạc từ Youtube sang Mp3 bạn tham khảo nhé.

 

Tải MP3 từ YouTube với phần mềm ClipConverter

 

– Bước thứ nhất: Bạn hãy truy cập vào  trang web: http://www.clipconverter.cc/vi/

Sau đó bạn sẽ nhìn thấy giao diện trang web rất đơn giản và bạn có thể thay đổi cả ngôn ngữ của trang web để phù hợp với ngôn ngữ quốc gia mình đang sinh sống. Rất tiếc rằng là trang này chưa hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt.

 

– Bước thứ hai: Bạn chỉ việc dán URL của video Youtube mà bạn muốn chuyển đổi thành một bài nhạc với định dạng MP3

 

– Bước thứ ba: Sau đó chọn chất lượng cho bài nhạc. Ngoài định dạng MP3, trang web còn cho phép bạn chuyển đổi video thành bài nhạc với nhiều định dạng khác nhau như Wav, M4A, Acc,…

 

– Bước thứ tư: Tiếp tục thao tác đó sẽ là quá trình tải file nhạc MP3 sẽ diễn ra.

 

– Bước thứ năm: Khi quá trình chuyển đổi kết thúc, bạn sẽ có các lựa chọn như lưu vào OneDrive, Dropbox hay tải về máy.

 

Trong phần mềm sẽ có link tách nhạc từ youtube, trước khi sử dụng phần mềm bạn hãy kick vào link và thực hiện thao tác nhé.

 

4. Lấy nhạc mp3 trên youtube không cần phần mềm

 

Trước tiên, bạn hãy thực hiện thao tác Download video YouTube từ thanh địa chỉ. Để tải video YouTube hoặc nhạc trong video YouTube, bạn hãy  thực hiện các bước như sau:

 

– Bước 1: Bạn hãy ,ở video YouTube muốn tải về.

– Bước 2: Bạn hãy nhìn lên thanh địa chỉ, bỏ “ube” trong đường link đi, Ví dụ như: https://www.youtube.com/watch?v=xQ-FP5YDPD4 thành => https://www.yout.com/watch?v=xQ-FP5YDPD4, nhấn Enter.

– Bước 3: Khi màn hình máy tính chuyển sang giao diện tải video, bạn có thể chọn để tải nhạc YouTube hoặc tải video và nhấn Record màu xanh bên dưới.

Hình ảnh giao diện từ cách tách nhạc từ youtube không cần phần mềm

 

Cuối cùng, Nếu bạn đăng ký tài khoản, hoặc nâng cấp lên tài khoản Pro, bạn sẽ có thể chọn chất lượng nhạc và video tốt hơn nữa.

 

5. Tách nhạc từ youtube trực tuyến

 

Cách tách nhạc ra khỏi Video Youtube Trực với Y2mate:

 

Phần mềm Y2mate là dịch vụ cho phép bạn tách nhạc ra khỏi video Youtube trực tuyến và tải về máy tính với nhiều định dạng khác nhau trong đó có MP3. Sử dụng Y2mate rất dễ dàng và tính năng đặc biệt nhất là dịch vụ này hỗ trợ tiếng Việt nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng để tách nhạc trên Youtube thành MP3.

 

– Trước tiên, bạn hãy truy cập VÀO ĐÂY để liên kết đến dịch vụ của Y2mate, sao chép link vừa rồi vào rồi nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Giao diện cách tách nhạc từ youtube trực tuyến

 

– Bước thứ hai: Ngay sau thao tác đó kéo xuống dưới chúng ta sẽ thấy có rất nhiều định dạng được phân chia, để tách nhạc ra khỏi video Youtube online hãy nhấn vào phần MP3.

Giao diên phần mềm trực tuyến

 

– Bước thư ba: Tại đây bạn hãy nhấn tiếp vào phần Tải về để tiến hành tải nhạc trên Youtube thành MP3, hiện tại thì Youtube chỉ hỗ trợ MP3 128 kbps là cao nhất.

Ấn tải về để tải nhạc

 

– Bước thứ 4: Bạn hãy đợi một lát để hệ thống của Y2mate tạo link tải cho bạn, quá trình này nhanh hay chậm phụ thuộc vào dung lượng file cũng như tốc độ mạng nhà bạn nhé.

Theo dõi hình ảnh để thao tác dễ dàng hơn nhé

 

– Bước thứ 5: Sau đó biểu tượng tải về .mp3 hiện lên trên màn hình, bạn chỉ cần click vào đó để tiến hành tách nhạc ra khỏi video Youtube online và tải nhạc trên Youtube thành MP3 về máy tính nhé.

Giao diện kết thúc thao tác

 

Bài viết bên trên mong sẽ giúp ích được cho các bạn, và sẽ hiểu được cách tách nhạc từ Youtube bằng nhiều cách khác nhau. Chúc bạn may mắn nhé.

Mới nhất thông tin về đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Đoàn Việt Nam sẽ có 11 thành viên tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới đặc biệt phiên bản 2022

Kỹ năng ngày càng trở nên hết sức quan trọng đối với nguồn lực nói chung và người lao động nói riêng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công việc, tự tạo và khởi động công việc nhằm tăng năng suất lao động động, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển và thay đổi nhanh chóng trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế ngày nay.

Trong này tiền cảnh, Kỳ thi Kỹ năng thế giới được tổ chức trở thành điểm hấp dẫn với toàn cầu thế hệ trẻ. Kỳ thi này không chỉ là nơi diễn ra các kỹ năng đỉnh cao, mà còn là nơi để các công ty diễn ra ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất, tiến trình tiên tiến nhất của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ big on the world.

Mới nhất thông tin về đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới - 1

Nhiều hoạt động trong nước đã được tổ chức qua thời gian để nâng cao trình độ kỹ thuật của người lao động. (Ảnh: Mai Châm)

Tuy nhiên, năm nay chịu ảnh hưởng bởi bệnh tình, Kỳ thi Kỹ năng thế giới có những sự thay đổi, điều chỉnh lịch trình cũng như tổ chức địa điểm.

Ngày 31/5 vừa qua, Tổ chức Kỹ năng thế giới (WSI) thông báo hủy kỳ thi KNN thế giới lần thứ 46 năm 2022 tại Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện dịch bệnh Covid-19. Để tổ chức kỳ thi thay thế kỳ thi Thượng Hải, WSI thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi KNN thế giới năm 2022 Đặc biệt phiên bản từ tháng 9-11 / 2022 tại 15 quốc gia và vùng đất thổ của 3 châu lục.

Kỳ thi thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 62 nghề. Ngoài ra, có sự tham gia của gần 1.000 chuyên gia; 300 phiên dịch và các thành phần khác nhau có liên quan.

Căn cứ chương trình tham dự Kỳ thi của Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới 2022, tập đoàn Việt Nam sẽ tham gia dự án Kỳ thi ở 10 nghề tại 6 quốc gia, bao gồm 4 quốc gia Châu Âu (CHLB Đức, Pháp, Phần Lan, Áo) và 2 quốc gia Châu Á (Nhật Bản và Hàn Quốc) từ ngày 30/9 đến ngày 28/11/2022 bằng kinh phí xã hội hóa và kinh phí bảo mật của các đơn vị tài trợ.

Cụ thể, đoàn Việt Nam có 11 thí sinh dự thi ở 10 nghề, trong đó nghề cơ điện tử thi theo đội gồm 2 thí sinh; 9 nghề còn lại mỗi nghề có 01 thí sinh dự thi.

List thí sinh cụ thể như sau:

Mới nhất thông tin về đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới - 2

Thành tích của đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng thế giới qua các năm

Nhìn lại quá trình tập đoàn Việt Nam tham dự các kỳ thi Kỹ năng thế giới, lần đầu tiên là Kỳ thi lần thứ 39 năm 2007 được tổ chức tại Nhật Bản, đoàn Việt Nam được 1 chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc ( CCKNNXS).

Lần thứ 2, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi thứ 40 năm 2009 được tổ chức tại Calgary, Canada. Kết quả, đoàn Việt Nam 5 CCKNNXS.

Lần thứ 3, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi lần thứ 41 năm 2011 tại London Vương quốc Anh. Kết quả, đoàn Việt Nam đã có 5 CCKNNXS.

Lần thứ 4, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi lần thứ 42 năm 2013 tại Leipzig, CHLB Đức, Việt Nam tham dự ở 12 nghề với 13 thí sinh. Kết quả, đoàn Việt Nam đã được 6 CCKNNXS.

Lần thứ 5, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi lần thứ 43 năm 2015 tại Brazil, Việt Nam tham dự ở 13 nghề với 14 thí sinh. Kết quả, đoàn Việt Nam được 1 Huy chương Đồng nghề giải pháp phần mềm thông tin và 7 nghề CCKNNXS.

Lần thứ 6, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi lần thứ 44 năm 2017 tại Abu Dhabi thuộc Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Việt Nam tham dự 12 nghề. Kết quả, đoàn Việt Nam phần 01 Huy chương Đồng nghề giải pháp phần mềm thông tin và 5 nghề CCKNNXS.

Lần thứ 7, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi lần 45 năm 2019 tại Kazan, nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Việt Nam tham dự 18 nghề. Kết quả, đoàn Việt Nam được 1 Huy chương Bạc nghề Phay CNC và 8 CCKNNXS.

The address at Shopee và từng bước sóng sa nhân sự công nghệ toàn cầu

Khung cảnh nhân viên lác đác vào văn phòng của nền tảng thương mại điện tử Shopee tại Singapore vào ngày 19/09 báo hiệu đây không phải là một buổi sáng thứ Hai bình thường.

shopee2-1664599842.png

Khi đó, một phát ngôn viên của Shopee nói với Business Insider rằng trong vài giờ tới, một tỷ lệ nhỏ nhân viên của công ty này sẽ được nhận đơn thôi việc. This công ty có hơn 67.000 nhân viên tính đến cuối năm 2021, theo Bloomberg. I’m time after too a start up, LinkedIn tràn ngập bài đăng từ các nhân viên cũ trình bày về cú sốc cũng như sự cố tình thần khi kết hợp đồng.

Trang web trang web lần này của Shopee diễn ra gần đúng một năm sau khi họ huy động được 6 tỷ USD thông qua công việc bán cổ phần và trái phiếu vào tháng 09/2021. Vào thời điểm đó, đây là đợt huy động vốn lớn nhất ở Đông Nam Á.

Business Insider đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của Sea Limited và nhận thấy rằng mặc dù doanh thu tăng dần qua từng năm, các bài hát lỗ hổng vẫn đang tăng lên. Hay hơn nữa, the lastments of the lastments of the Settings, Liên bang Mỹ làm Shopee nói riêng và những người làm mất công việc nói chung đều gặp khó khăn trong công việc huy động vốn. Time here, tư vấn của công ty đang chuyển từ tăng trưởng sang bảo toàn tiền mặt.

Shopee được thành lập vào năm 2015 bởi doanh nhân người Singapore gốc Hoa Forrest Li. Công ty này mở rộng hệ thống điện tử ra mắt tại 7 trường trên khắp Đông Nam Á và từ đó hoạt động mở rộng ở 13 trường tổng hợp. Hiện nay, Li là CEO của Sea Limited, công ty đang niêm yết trên NYSE và sở hữu 100% Shopee cũng như công ty trò chơi Garena.

Mỗi lần xác định mà công ty khai báo trong 7 tháng qua báo trước nhiều vấn đề khác nhau, cả về tài chính và quy định, mà họ phải đối mặt.

Tháng 3, Shopee đóng cửa văn phòng tại Ấn Độ và sa thải 300 nhân viên. This action is a month after Chính phủ Ấn Độ có thể thi công bằng quy định và cấm một số ứng dụng, bao gồm cả Free Fire của Garena.

Cùng tháng, Shopee rút khỏi Pháp, thị trường duy nhất ở châu Âu mà họ có mặt.

Cuối tháng 8, Shopee loại bỏ một số lời mời làm việc, South China Morning Post đưa tin. Trong đó, một công dân Trung Quốc, là người nhận lời mời làm việc, lời mời phát hiện được rút lại khi anh ta vừa hạ cánh xuống Singapore cùng vợ và chó cưng của mình.

Đầu tháng 9, Shopee nói với các nhân viên rằng họ đã không ngừng hoạt động ở Chile, Columbia, Mexico và rút toàn bộ khỏi Argentina, theo Straits Times.

Vào ngày 15/9, chỉ một vài ngày trước khi có làn sóng bắt đầu, Li viết một bức thư dài 1.000 từ gửi cho nhân viên. Trong đó, ông cho biết các yếu tố thị trường bất lợi không phải là một cơn bão nhanh đi, đồng thời, định dạng tiêu chuẩn của công ty trong 12 – 18 tháng tới là người tự cung cấp.

Li viết rằng công ty có nền tảng tiền mặt chắc chắn, bài hát vẫn cảnh báo họ có thể dễ dàng làm sạch số tiền này nếu không quan trọng, và trong tiền cảnh nhà đầu tư rút lui để tìm nơi trú ẩn an toàn, họ không thể đo lường trước vốn động có khả năng trên trường thị trong thời gian tới. This tỉ phú cũng vạch ra một loạt biện pháp nhằm cắt giảm chi phí mà công ty sẽ thực hiện, bao gồm tất cả các công việc giám đốc cấp cao nhất thời không lương.

Đến cuối tháng 9, thêm một loạt tin tức về thiết kế sa mạc của Shopee được đăng tải trên các trang web. Shopee bắt đầu cắt giảm nhân sự ở thị trường quê hương Singapore cũng như tại các văn phòng ở Trung Quốc và Indonesia. Công ty đã sa thải 180 nhân viên tại các trường này, tương đương với khoảng 3% lực lượng lao động của mình.

Ngày 29/09, Taiwan News đưa ra xác nhận thông tin từ Shopee cho biết họ đang sa nhân viên tại văn phòng ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, hàng chục nhân viên được yêu cầu thu dọn đồ đạc và rời đi vào ngày 26/09. Trang tin tức Inquirer của Philippines nhằm mục đích xác định kế hoạch sa thải, đồng thời người quản lý những thay đổi này cũng là một phần trong nỗ lực của Shopee nhằm “đạt được khả năng của chủ tài chính ”và sẽ hỗ trợ mở rộng cho những người bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi. Cùng ngày, The Thaiger đăng tải thông tin về Shopee cắt giảm khoảng 10% nhân sự, tức khoảng 100 nhân viên trong trường này sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Tech in Asia cũng cho biết kế hoạch cắt giảm nhân sự của nền tảng thương mại điện tử này đã lan sang Malaysia.

Sea Limited mất khoảng 170 Tỷ USD giá trị thị trường so với mức cao nhất mà họ đạt được vào tháng 10/2021, theo Bloomberg.

Các khoản lỗ hàng quý của họ ngày càng tăng và doanh thu không chuyển thành lợi nhuận trong quý 2 năm nay. Vào cuối quý 2, công ty bắt đầu đánh tín hiệu về những vấn đề sắp xếp khi tạm ngừng đưa ra dự án doanh thu cho mảng thương mại điện tử trong năm 2022.

Báo cáo tài chính của Sea Limited cho thấy doanh thu đang tăng trưởng và thương mại điện tử là công ty lớn nhất. Trong quý 2, doanh thu của Sea Limited đạt 2,9 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu của Shopee đạt 1,8 tỷ USD, tăng 75,6%.

Tuy nhiên, lỗ hổng của công ty cũng tăng lên. Sea Limited ghi nhận lỗ 931,2 triệu USD trong quý 2 năm nay, tăng đáng kể từ mức lỗ 433,7 triệu USD trong cùng kỳ năm trước và sau hai quý thua lỗ liên tiếp trước đó.

Trước những lỗ hổng ngày càng tăng, Sea Limited đã được điều chỉnh và sau đó loại bỏ dự án về doanh thu thương mại điện tử của năm nay.

Quý 4/2021, Shopee dự kiến ​​doanh thu từ thương mại điện tử năm 2022 rơi vào khoảng 8,9 – 9,1 tỷ USD. Quý tiếp theo, công ty hạ dự báo đó xuống còn 8,5 – 9,1 tỷ USD. Và tới quý 2 năm nay, công ty cho biết họ tạm dừng dự án đưa ra về mảng này.

Shopee sa thải và giảm nhân sự diễn ra trong tiền cảnh công nghệ nói chung đang trải qua một cơn địa chấn.

Meta, công ty mẹ của Facebook, cũng đang tổ chức lại các phòng ban và đưa một số nhân viên vào danh sách chuẩn bị cho thôi việc, cho họ một tháng để tìm kiếm vị trí khác trong công ty hoặc rời đi, Phố Wall Journal đưa tin.

50 nhân viên của công ty khởi động nghiệp Khu vực 120 của Google cũng phải tìm và chuyển sang vị trí mới trong nội bộ hoặc có đồng hợp đồng nguy hiểm. Công ty mẹ của Snapchat là Snap Inc. đang có kế hoạch sa thải khoảng 20% ​​trong tổng số khoảng 6.400 nhân viên, tức khoảng 1.200 nhân viên, CNN cho biết.

Shopee và những công ty này đều từng chứng kiến ​​sự phát triển bùng nổ trong những năm gần đây. Sea Limited công bố doanh thu đạt 414 triệu USD trong năm 2017 và tăng lên gần 10 tỷ USD vào năm 2021. Đà tăng trưởng điều hành mục này chủ yếu được thúc đẩy bởi số vốn họ huy động được, đặc biệt là từ vòng gọi vốn kỷ lục hồi tháng 09/2021.

Tuy nhiên, so với thời điểm đó, trường hiện tại đã khác đi rất nhiều.

To “hạ nhiệt” phát, Cục Dự trữ Liên bang My tăng lãi suất thêm 0,75% lên 3 – 3,25% vào ngày 21/09. Điều này có nghĩa là chi phí vay đang tăng lên, đồng thời, lợi nhuận từ các tài sản ít rủi ro, như trái phiếu chính phủ Mỹ, tái hấp dẫn giới thiệu đầu tư hơn các công ty cổ phần, theo đánh giá của Motley Fool .

Đây là kịch bản mà anh ta chỉ đến trong bức thư gửi nhân viên vào ngày 15/09, rằng các nhà tư vấn chạy để tìm kiếm nơi ẩn náu và đó là lý do tại sao nguồn cho Shopee đang dần dần cạn kiệt. Để thay thế nguồn vốn từ bên ngoài, các doanh nghiệp thường sẽ tận dụng nguồn lực bên trong để tiếp tục tăng trưởng và mở rộng. Tuy nhiên, Sea Limited đã lỗ hổng trong vài cái giá trị gần đây.

Tất cả các phần tử này đều dẫn đến việc Shopee ưu tiên dòng tiền thông qua cắt giảm chi phí và hy sinh tăng trưởng. Kết quả, họ phải sa nhân viên và thay đổi tư duy theo cách ông Li nói trong bức thư gửi nhân viên.

“Trước đây, chúng tôi tôi tập trung tăng trưởng ưu tiên, phải tăng trưởng bằng mọi giá. This is not a how to the next Cận cảnh sai sót vì bối cảnh thế giới khi đó rất phù hợp. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được thay đổi và chúng tôi cũng phải thích ứng dụng này ”, ông Li viết.

Nguốn: Kim Dung (Theo Business Insider) – Design: Thu Minh

FILI