CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI BAN QUẢN TRỊ LÝ KHÚC KINH TẾ HẢI PHÒNG

Thực hiện chuyển đổi số là một nội dung nằm trong chủ đề năm 2022 của thành phố Hải Phòng hướng đến cuộc cách mạng 4.0. Với trò chơi là cơ quan quản lý nhà nước hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có nhiều giải pháp chuyển đổi số liên kết với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính nhằm tăng cường thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Khu Công nghiệp Deep C Hải Phòng

Move number được hiểu là quá trình thay đổi tổng thể của tổ chức về cách làm việc và phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số. This process must be the way to a TOÀN CẢNH trong cơ quan, tổ chức một cách thức dài hạn với những kế hoạch cụ thể.

Tiếp thu chỉ đạo của thành phố, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã được xây dựng và ban hành những kế hoạch, giải pháp thực hiện một cách cụ thể, sát với hoạt động của các doanh nghiệp nghiệp.

Theo đó, để chuyển đổi số diễn ra thành công và hiệu quả, công việc trước hết là cần tạo ra để được nhận thức và toàn diện; thống nhất và đồng thuận cao độ của các phòng, đơn vị trực thuộc, công ty, viên chức của Ban Quản trị cũng như người lao động trong các KCN, KKT.

Ban quản lý nhân sự và các doanh nghiệp yêu cầu phải được đào tạo, huấn luyện kiến ​​thức về chuyển đổi số từ cơ bản đến chuyên sâu; từ thuyết trình đến thực hành thực hiện. Các nội dung về chuyển đổi số và phải được cập nhật liên tục, trao đổi dưới mọi hình thức, nhất là trên các tài liệu và công cụ tuyên truyền.

Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Để nâng cao kiến ​​thức trong nội bộ, Ban thực hiện quản lý, công việc của cơ quan được tham gia đầy đủ các cơ sở đào tạo kiến ​​thức, các khóa đào tạo nâng cao trình quản lý nghiệp vụ trên nền tảng cũng như chuyên sâu khóa học về phương thức và công cụ chuyển đổi số.

Song song với đó, mỗi phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp của Ban là một mũi nhọn truyền thông qua các hoạt động chuyên môn cho các doanh nghiệp đặc biệt là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực for the server business say general and you lao to get the mean, the level of switch of skill of skills, phương pháp thực hiện phù hợp.

Theo đó, về cơ chế chính sách, Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện các yêu cầu, nội dung theo hướng khuyến khích và sẵn sàng nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình hình kinh doanh số cũng như mới quản lý phương thức trong hoạt động. Đơn vị hiện tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng khu công nghệ thông tin hướng tới xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh về lĩnh vực này.

Về phát triển hạ tầng số. Được xác định là nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, với cơ quan Ban Quản lý, các tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin và được chú trọng đầu tư và nâng cấp, kết nối bảo mật với chất lượng high quality, does not out of the interfements in too a active and special information is an security information.

Bên cạnh đó, kết nối thiết bị trang, hội nghị trực tuyến luôn được lắp đặt và khai thác sử dụng với hiệu quả tối ưu. Đối chiếu với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN và hoạt động trong KCN, KKT, Ban Quản lý cũng yêu cầu nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ internet vạn vật, ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, quản lý, khai báo hạ tầng.

Về phát triển nền tảng dữ liệu và nền tảng. This also is the key of the lĩnh vực được chú trọng, ưu tiên thực hiện nhanh chóng và toàn diện. Show, 100% dữ liệu chuyên môn của Ban Quản lý đã được số hóa.

Đó là nền tảng để phối hợp đơn vị với các mối liên quan để xây dựng chung kho dữ liệu, nền tảng hợp nhất và chia sẻ với khu dữ liệu của thành phố, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới máy chủ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, Nghiên cứu phát triển, thay đổi môi trường mới và phát triển nguồn nhân lực máy chủ chuyển đổi số, Ban Quản lý Khu kinh tế luôn ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN, KKT hợp tác với các doanh nghiệp đơn vị, doanh nghiệp liên quan để liên tục cập nhật, phát triển và chuyển giao công nghệ cũng như nâng cao trình độ, năng lực của bộ nhân viên, người lao động từ đó làm chủ và khai thác kết quả too the number of convert.

Về phát triển chính quyền số, hiện nay, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục điều hành chính qua mạng của Ban Quản lý Khu kinh tế ngày một tăng nhanh. Các hoạt động chính thức đều có thể được nhân dân và doanh nghiệp thực hiện trên công vụ dịch vụ và hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

Tất cả các doanh nghiệp, cá nhân khi làm việc với Ban đều được hướng dẫn thực hiện trên nền tảng điện tử, hạn chế tối đa các thủ tục, hồ sơ giấy. Những hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao. Tháng 9-2021, Ban đã đưa ra định thức chính thức để sử dụng Hệ thống quản lý hệ thống và eHeza điều hành với chức năng kết nối các thông tin, hoạt động, báo cáo, đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, giảm thiểu hồ sơ giấy tờ cho doanh nghiệp.

Tiếp tục, Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố rất tích cực phát triển kinh tế số. Các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trong các KCN, KKT đều được thông báo, khuyến khích sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán điện tử trong các hoạt động kinh doanh và mua bán.

Special, Ban but also many active swap, work with the big files, focus as: Bridgestone (Nhật Bản), LG (Hàn Quốc) .. và đề nghị các doanh nghiệp này đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu and phát triển công nghệ, công nghệ thông tin; tận dụng thế mạnh để tiên phong trong việc sử dụng công nghệ lớn dữ liệu (dữ liệu lớn), internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất kinh doanh nói riêng và phát triển cho nền kinh tế thành phố nói chung.

Cuối cùng phải kể đến các hoạt động, trao đổi, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng của Ban trong cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong KCN, KTT; quảng bá và xúc tiến đầu tư nhất là thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao.

Toàn diện, bài bản từ các hoạt động xây dựng, nâng cao nhận thức cho tới các giải pháp cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có một đường dẫn rõ ràng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan as well as KCN, KKT on a table to city.

Các giải pháp có tính chất căn bản và chiều rộng này tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi chức năng phòng, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, bộ phận, người lao động dễ dàng thực hiện chuyển đổi số tại tổ chức của mình cũng như góp phần vào tương lai thắng lợi của số chuyển đổi chương trình của thành phố Hải Phòng.

(more)

LẤT TẤT

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: