Công bố 20 đề cử giải thưởng khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” năm 2022

(HNM) – Tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét chọn giải thưởng khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” năm 2022 vừa họp phiên thứ nhất và hệ thống chọn ra 20 hồ sơ tiêu biểu.

Giải thưởng là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, Nghiên cứu, làm việc trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin , convert số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; môi trường công nghệ và mới vật liệu nghệ thuật.

Sau thời gian phát động giải thưởng, Ban Tổ chức đã nhận được 37 hồ sơ chất lượng tham gia xét duyệt giải thưởng năm 2022. Trong đó: Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa 10 hồ sơ, công nghệ y dược 9 hồ sơ, công nghệ sinh học 3 hồ sơ, công nghệ môi trường 5 hồ sơ và công nghệ sinh vật mới 10 hồ sơ. Phần lớn các thành viên tham gia là các nhà khoa học trẻ đang học tập, Nghiên cứu ở đại học giáo dục cơ sở, các nghiên cứu trung tâm trong cả nước và ở ngoài nước.

Hội đồng sẽ họp thứ hai vào cuối tháng 10-2022 để chọn ra 10 gương xuất sắc nhất trao giải thưởng khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” năm 2022.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: