Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thúc đẩy kinh tế phát triển

Trong 10 năm qua, huyện Bắc Tân Uyên đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), nhiều đề tài, dự án, mô hình khoa học đã được chứng nhận, triển khai trong thực hiện, góp phần tăng trưởng hiệu quả sản xuất, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Khoa học ứng dụng – công nghệ thúc đẩy nghiệp vụ tại địa phương phát triển. Trong ảnh: Quy mô của ông Lâm Thành Thương, xã Hiếu Liêm cho hiệu quả cao

Tăng hiệu quả sản xuất

Từ khi thành lập huyện đến nay, UBND huyện đã triển khai thực hiện 2 dự án KH&CN, bao gồm dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây ăn trái có máy quay (cam, quýt, bưởi) theo định dạng hướng nâng cao sản xuất chuỗi giá trị trên địa bàn huyện ”và dự án“ Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bắc Tân Uyên cho trái quýt trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên ”. Bên cạnh đó, huyện phối hợp Sở KH&CN thực hiện đề tài “Phân tích, đánh giá mẫu đất, nước, khí và chất lượng các loại trái cây cam, quýt, bưởi trên địa bàn huyện”. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục tham gia các đề tài, các dự án khác nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của huyện.

Sau khi dự án nhãn hiệu thể cam, bưởi Bắc Tân Uyên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận, năm 2018, Phòng Kinh tế huyện bàn giao sản phẩm dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập cam, bưởi Bắc Tân Uyên cho các loại trái cam, bưởi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên ”cho Hội Nông dân quản lý. Năm 2019, dự án “Nhãn hiệu tập đoàn Bắc Tân Uyên cho trái quýt trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên” được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận và bàn giao sản phẩm cho Hội Nông dân huyện quản lý theo quy định .

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật sản xuất cây ăn quả có phần thô (cam, quýt, trái) theo định hướng nâng cao chuỗi giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên” được bố trí theo giấy Chứng nhận đăng ký số 16.122020 / KQNC ngày 29-12-2020 của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, đề xuất đặt hàng hóa KH&CN cấp tỉnh dự án “Xây dựng mô hình sản xuất tinh dầu từ phụ phẩm cam sành và bưởi da xanh tại huyện Bắc Tân Uyên, phát triển một số sản phẩm ứng dụng từ tinh dầu” hiện đang triển khai thực hiện.

Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN thời gian qua đã được huyện Bắc Tân Uyên thay đổi theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; cơ chế tổ chức tuyển chọn, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, dân chủ, bình đẳng và công khai. Thực thi tài chính chính sách luôn được quan tâm thay đổi mới theo hướng tăng dần Tỷ lệ chi phí trong tổng ngân sách Nhà nước và đa dạng hóa các nguồn tư vấn phát triển KH&CN. Đến nay, huyện đã xây dựng và hoàn thành 3 dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở; đề xuất 1 dự án cấp tỉnh đã được chấp thuận và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Các dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội nhất định, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn ”.

Nâng cao hiệu quả học khoa học thông tin

Nâng cao hiệu quả tác dụng của khoa học thông tin, huyện đã được chú trọng hoạt động tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật, đưa ra các thông tin của bộ kỹ thuật công nghệ đến cơ sở. UBND huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến ​​thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất hoặc gương điển hình sản xuất trên hệ thống phát thanh của huyện. Phòng kinh tế phân phối UBND các nghiên cứu, xác định giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với hình ảnh thực tế của địa phương để triển khai các thí nghiệm mô hình trên địa bàn.

Hàng năm, huyện phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tuyên truyền chính sách của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nông nghiệp phát triển, như khuyến khích phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị – nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hiện sản xuất tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, lắng nghe ý kiến ​​phản ánh, qua đó kịp thời gỡ bỏ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, xã hội, create thuận lợi cho các đơn vị nâng cao hiệu quả và công ty phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện.

Về tiêu chuẩn hoạt động, đo lường, chất lượng, đến nay 10/10 xã, thị trấn đã công bố, bảo đảm thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện. Trọng hoạt động của trí tuệ, hàng năm các ngành chuyên môn của huyện thường phân phối, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến các nội dung xử lý nhằm chống lậu, gian thương và chống sản xuất, kinh doanh bán hàng giả. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và người dùng hiểu chính sách pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, ý thức được tầm quan trọng của công việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ, chủ động tham vấn pháp luật sở hữu trí tuệ với các tư vấn đơn vị, cơ quan chức năng trong công việc bảo vệ và thực thi.

Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên: “Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chỉ đạo của các cơ quan, ngành, tỉnh, đặc biệt là Sở KH&CN đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho huyện Bắc Tân Uyên thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ KH&CN được giao, the first start was the results of. Các ứng dụng KH&CN hoạt động vào sản xuất được thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của người dân, giá trị sản phẩm ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, nâng cao thu nhập cho dân ”.

PHƯƠNG LÊ – QUANG TRÍ

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: