Hội thảo khoa học thường niên khoa Tài chính công năm 2022 với chủ đề “Tài chính và kế toán với nền kinh tế phát triển”

Chiều ngày 29/9/2022, tại hội trường A1 Học viện Tài chính, khoa Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học năm 2022 với chủ đề “Tài chính và kế toán công với việc phát triển nền kinh tế số”.

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của GS, TS. Chúc Anh Tú – Trưởng ban Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Thị Thúy Nga – Phó trưởng ban Quản lý khoa học cùng toàn thể Giảng viên khoa Tài chính công.

Phát biểu tượng, TS. Bùi Tiến Hanh – Phó trưởng khoa (PT) khoa Tài chính công, chủ trì hội nghị điều chỉnh vai trò của tài chính và kế toán trước khi yêu cầu cấp thiết bị thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia với ba trụ cột được phát triển triển khai phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trên cơ sở 25 bài viết tham gia, được chọn đăng trong kỷ yếu, ban chủ điều hành hội thảo theo 3 phiên bản, tương ứng với 3 chủ đề hội thảo:

  • Công cụ chính với kinh tế số phát triển
  • Kế toán với kinh tế số phát triển
  • Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề khác về kinh tế số

Các bài viết thuộc chủ 1 tập trung chủ yếu vào 3 vấn đề lớn gồm: làm rõ nội dung đặc trưng của kinh tế số, quá trình chuyển đổi số trong các hoạt động tài chính và phân tích nền tảng trụ cột của chuyển đổi thay đổi số trong công cụ tài chính hoạt động.

Hội thảo tập hợp các vấn đề đặt ra đối với công việc quản lý tài chính trong nền kinh tế số từ các mặt tiếp cận theo hoạt động thu chi NSNN, chính sách, thuế chính sách và chi tiêu của Chính phủ . Từ đó xuất ra các giải pháp tài chính công trong phát triển kinh tế số.

Ý kiến ​​trao đổi của TS. Phạm Thị Hoàng Phương được các đại biểu tham gia dự án liên quan đến thuế chính sách là công việc chống thất thu thuế đối với hộ / cá nhân bán hàng trực tuyến. TS. Phương chỉ ra một số nội dung không phù hợp trong quy định tại Thông tư 40/2021 / TT-BTC về hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và thuế quản lý đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như: chưa kiểm tra is the list and close tax, to the QUY ĐỊNH THỂ HÓA ĐƠN VỊ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC LÀ CÁC CƠ SỞ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, quy định định dạng doanh thu 100 triệu trở lên phải đóng thuế GTGT và thuế TNCN is not phù hợp…

TS. Nguyễn Thanh Giang phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Giang cho rằng: Thuế chính sách hệ thống và ngân sách thu ngân sách cần phải được điều chỉnh để bảo đảm vừa thực hiện tốt các tổ hợp cam kết nhập về thuế, vừa bao quát các hoạt động kinh tế mới phát sinh trong công việc ứng dụng bối cảnh nghệ thuật số và tích hợp các công nghệ thông minh.

Với định nghĩa cho thuế và hải quan là 2 lĩnh vực và thực hiện rất tốt quá trình cải tiến, ứng dụng tin học hóa và số hóa, hội thảo đã nghe TS. Phạm Thị Lan Anh và TS. Lê Thu Huyền đưa ra ý kiến ​​và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế phù hợp với kinh tế số điều kiện.

Phát biểu tại hội thảo, ban giám đốc tài chính Việt Nam không thể là ngoại lệ trong quá trình chuyển đổi số, PGS, TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt đã trình bày một số chế độ lớn trong bộ chuyển đổi trạng thái tại khu vực công ty Việt Nam hiện nay như: source number has in convert number of a win do not be shared information, missing “nhạc trưởng chỉ huy ”khiến thông tin không được tích hợp,… Từ đó, PGS cho rằng có thể chuyển đổi số thành công và phát triển kinh tế số, khu vực công Việt Nam cần chú ý đến 3 nội dung lớn, bao gồm: đổi mới tư duy theo hướng có sẵn sàng đón nhận và thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực thực hiện và đầu tư của ngân sách.

Qua các ý kiến ​​tham khảo trong chủ đề 1 của đại biểu, hội thảo nhất cho rằng kinh tế số, chuyển đổi số phải là một quá trình. Bên cạnh những cơ hội mà kinh tế tế bào tồn tại, thì công thức thiết lập đối với công ty tài chính quản lý là không nhỏ. Add to that, request about the public statement, minh bạch và chia sẻ thông tin là ngăn cản lớn của quá trình chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế số. Với chức năng quản lý Nhà nước, các vấn đề cần giải quyết nhất định là pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp, từ đó ràng buộc các bên phải thực thi; create thuận lợi điều kiện cho các chủ thể trong nền kinh tế.

Tại làm việc thứ 2, hội thảo đã nghe TS. Phạm Thu Huyền tóm tắt 7 bài viết thuộc chủ đề “Kế toán công với việc phát triển kinh tế số”. Với những cách tiếp cận và các chủ đề khác nhau, bài hát của các tác giả của 7 bài viết thuộc chủ đề này nhất định cho rằng “Kế toán là một trong các lĩnh vực đầu tiên về ứng dụng công nghệ thông tin”.

Qua các trao đổi kiến ​​thức, làm rõ các hoạt động của ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các nhà quản lý của quy trình kế toán, từ thu thập, xử lý, cung cấp thông tin hội thảo phân tích cơ sở tập trung và thức đối với nhà toán học trong cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; cũng như các tác động của vấn đề này tới công ty đào tạo nguồn nhân lực kế toán tại Học viện Tài chính.

TS. Lê Thanh Dung tham gia hội nghị và trình bày đối với nhà toán học trong tiền cảnh mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ tại hội thảo, TS. Lê Thanh Dung chỉ ra 4 công thức khi áp dụng công nghệ 4.0 trong triển khai công việc kế toán nhà nước bao gồm: 1. Yêu cầu về trang đầu tư là một hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ phù hợp, 2 .Xây dựng hệ thống phù hợp kế hoạch quy định, kết quả bảo mật của kế toán thông tin thập phân cho các đối tượng bên trong và bên ngoài đơn vị kế toán nhà nước, 3. An toàn, bảo mật: cần có đầy đủ các quy định pháp lý, cũng như các biện pháp kỹ thuật, 4. Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kế toán nhà nước.

Tham khảo về trình hợp nhất BCTC Nhà nước của TS. Phạm Thu Huyền đã giúp hội thảo xác nhận công thức lớn đối với tài chính và kế toán công ty Việt Nam hiện nay. TS. Huyền cho rằng, bên cạnh yêu cầu về hạ tầng công nghệ, yêu cầu về quán bảo đảm, đồng nhất trong quy định về quản lý tài chính và năng lực chuyên môn của nhân lực kế toán là điểm then chốt, bởi công việc áp dụng công nghệ mới hỏi người làm kế toán nhà nước phải có sự hiểu biết đầy đủ về công nghệ thông tin. Trong khi đó, công việc đào tạo tại các trường hiện nay đa phần mới chú trọng kiến ​​thức nền, cơ bản theo ngành chuyên môn về kế toán mà không chú trọng đúng mức các kiến ​​thức mang tính đặc thù công nghệ số cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trăn với vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, các đại biểu tham dự hội thảo đến từ trong và ngoài bộ môn Kế toán đều bày ra mong muốn, đề xuất xây dựng phòng thực thi Virtual bên cạnh thay đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu của số kỷ nguyên. GS, TS. Chúc Anh Tú xuất đề mới chương trình, nội dung đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại phiên làm việc thứ 3 “Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề khác về kinh tế số”, sau khi nghe Ths. Phạm Thanh Hà tổng hợp lại 8 bài viết, hội thảo tiếp tục luận về những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam; đồng thời quản lý vai trò của sự che phủ chính khi thành lập cơ quan chuyên trách để phát triển kinh tế số ở cả trung ương và địa phương từ Nghiên cứu kinh tế quốc tế.

Trọng không khí hào hứng, sôi nổi, hội thảo đã nghe 16 ý kiến ​​phát biểu của chủ đề 2 và chủ đề 3. Điều này có thể tạo sức hút lớn cho chủ đề hội thảo đối với các đại biểu tham dự.

Toàn cảnh thảo luận tại hội thảo

Sau 4h liên tục làm việc, hội thảo khoa học giáo viên niên khóa Tài chính đã đóng lại; đồng thời mở đầu các vấn đề, nghiên cứu tiếp theo gắn với giảng dạy, chuyên môn theo kịp sự phát triển của xã hội trong mỗi đại biểu tham dự hội thảo.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: