Người dùng dữ liệu Việt Nam phải lưu trữ trong nước bắt đầu từ ngày 1/10

Nghị định số 53 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022. Tại this định danh, Phủ chính quy định các loại dữ liệu Internet phải được lưu trữ tại Việt Nam.

Được ban hành ngày 15/8/2022, Nghị định số 53 của Chính phủ quy định chi tiết các điểm a, b, c, d, đ, g, i, k, l Khoản 1 Điều 5, Khoản 4 Điều 10, Khoản 5 Điều 12, Khoản 1 Điều 23, Khoản 7 Điều 24, Khoản 2, 4 Điều 26 và Khoản 5 Điều 36 của Luật An ninh mạng.

Theo đó, các dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam bao gồm: Dữ liệu về cá nhân thông tin của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; data do user use service at Viet Nam create ra (account name use service, time use service, credit tag information, email address, login network address, register near nhất, số điện thoại đăng ký được gắn kết với tài khoản hoặc dữ liệu; dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: Bạn bè, nhóm người sử dụng kết nối hoặc tương tác.

Đối với việc lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài, Nghị định 53 Quy định: Doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc 1 trong các lĩnh vực định phải lưu trữ dữ liệu tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam trong trường hợp dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp được sử dụng để thực hiện hành vi phạm vi luật về an ninh Network has been Bureau An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ công an báo và có yêu cầu phối hợp, ngăn chặn, điều tra, xử lý bằng văn bản nhưng không chấp nhận, Không đầy đủ hành động hoặc ngăn chặn, ngăn cản, vô hiệu hóa, làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ một mạng ninh do lực lượng chuyên trách bảo vệ một mạng ninh chấp nhận.

Các lĩnh vực được định nghĩa bao gồm: Dịch vụ viễn thông; lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên mạng không gian; cung cấp quốc gia tên miền hoặc quốc tế cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến; trung gian thanh toán; dịch vụ kết nối vận chuyển qua mạng không gian; mạng xã hội và truyền thông xã hội; chơi điện tử trên mạng; dịch vụ cung cấp, quản lý hoặc vận hành thông tin khác trên không gian mạng dưới dạng tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video, thư điện tử, trò chuyện trực tuyến.

Trong trường hợp bất khả kháng mà công việc chấp nhận yêu cầu của pháp luật về an ninh mạng của doanh nghiệp nước ngoài không thể thực hiện, doanh nghiệp nước ngoài cần thông báo cho A05 trong vòng 3 ngày làm việc để kiểm tra tính xác thực of anyΩ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thời gian làm việc 30 ngày để tìm kiếm phương án phục.

Trường hợp dữ liệu do doanh nghiệp thu thập, khai thác, phân tích, xử lý không đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Nghị định 53, doanh nghiệp phối hợp với A05 để xác định và tiến hành lưu trữ các loại hiện đang thu thập dữ liệu, khai thác, phân tích, xử lý.

Còn lại với trường hợp doanh nghiệp tiến hành thu thập, khai thác, phân tích, xử lý bổ sung các loại dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Nghị định 53, doanh nghiệp có trách nhiệm phân phối với A05 để bổ sung to data list must be archive at Viet Nam.

Chia sẻ quan điểm về quy định lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, chuyên gia Trương Đức Lượng, Chủ tịch Công ty Cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam (VSEC) đánh giá công việc có những quy định this format is need.

By may, sự phát triển của công nghệ đã làm cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn. Các ứng dụng nghệ thuật đã tạo ra một xã hội bài hát với xã hội thực sự mà trong đó chúng ta sống hàng ngày, có thể gọi đó là xã hội số.

Ông lượng cho biết, xã hội số mang rất nhiều đặc tính chung của xã hội thực hiện và cũng có nhiều nét riêng. Cơ bản nét riêng là tính không biên giới, danh sách định tính. Xã hội số bên cạnh tính năng hoạt động tích cực, cũng kèm theo nhiều tiêu cực như xã hội thực hành và công việc phát triển xã hội số cũng cần đi kèm với các biện pháp quản lý để giúp dân số bớt hoạt động tiêu cực như phát triển thánh, đảo lừa đảo, giả thông tin…

Cũng theo parsing của chuyên gia này, đặc tính không biên giới nên việc tạo ra một xã hội số có thể bắt nguồn từ bất kỳ đâu trên thế giới. Vì thế, hội số quản lý sẽ khó đạt được hiệu quả nếu không có cách thức liên kết giữa nhà quản lý và các đơn vị tạo ra xã hội số.

Theo Vietnam +

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: