Thành phố Hồ Chí Minh chi 15.828 Tỷ đồng cho hoạt động khoa học – công nghệ

(HNM) – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TƯ ngày 1-11-2012 về việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo đó, trong hơn 10 năm qua, các hoạt động đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ có tính toán, được thành phố chú trọng trong các lĩnh vực, như: Y tế, cơ khí chế tạo, năng lượng , quản lý đô thị, chip vi điện tử, công nghệ nano, nông nghiệp công nghệ cao … Về phân bổ ngân sách của nhà nước thành phố để hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2011-2021 là 15,828 Tỷ đồng.

Ngoài ra, 10 năm qua, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố tăng nhanh về lực lượng. Show thành phố có 21.210 người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Dù vậy, Sở nhìn nhận trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vẫn còn thiếu những chuyên gia đầu ngành, nhất là với công nghệ sinh học, công nghệ vi mạch, công nghệ nano, trí tuệ nhân tạo …

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: