Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm Nghiên cứu khoa học công nghệ tại trường đại học

Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm Nghiên cứu khoa học công nghệ tại trường đại học

Thông qua sự hợp tác giữa NIC và KH&CN các trường đại học kỹ thuật, các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ tại trường đại học sẽ được thúc đẩy nhanh chóng chuyển giao, thương mại hóa.

Trọng tâm khổ Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 57, sáng 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật đã ký kết thỏa thuận nhằm triển khai các hoạt động hợp tác về thay đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ thống sinh đổi mới sáng tạo và khởi động nghiệp vụ trong lĩnh vực đào tạo, Khoa học cứu, tư vấn, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm Nghiên cứu…

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các thành phần khoa học kỹ thuật và các cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia nghiên cứu cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.

Đồng thời, tham gia phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, sự kiện, triển lãm về khoa học và công nghệ; trình diễn và chuyển công nghệ, kết nối cung cấp công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; kết nối tác động với các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong nghiên cứu hoạt động, chuyển giao, thay đổi mới và công nghệ nhập khẩu mà hai bên có thế mạnh.Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Vũ Quốc Huy và đại diện Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ của các trường đại học kỹ thuật ký kết thỏa thuận. (Ảnh: MPI)

Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ của các trường đại học kỹ thuật được thiết lập trên nguyên tắc tự nguyện năm 1993, sau 30 năm hoạt động, từ 5 thành viên sáng lập, đến nay đã có 26 thành viên là các trường đại học học đào tạo khoa học kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Viện trưởng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, đây là mô hình mới, sáng kiến ​​hay, thiết bị thực hiện, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

Lạc bộ được hoạt động với mục tiêu tạo sự liên kết, tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học kỹ thuật trong ứng dụng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vào sản xuất cho các miền trong cả nước, đóng góp tích cực cực thành công ty phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong 26 thành viên của Bộ câu lạc bộ có 2 đơn vị thành viên trực thuộc Bộ Công an là Trường Đại học Phòng chữa bệnh và Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

Trong khi đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập năm 2019, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Tư vấn nhằm thực hiện những mong muốn, chủ trương, định hướng mới sáng tạo của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo TS. Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công việc ký kết hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Câu lạc bộ Khoa học và các trường đại học kỹ thuật sẽ là tiền đề cho Trung Tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các trường đại học, học viện thành viên Câu lạc bộ, với thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về các lĩnh vực mà mình có thế giới mạnh mẽ, nhằm mục đích tạo ra mới chuyển đổi nâng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ thống phát triển mới đổi mới sáng tạo và khởi động nghiệp vụ.

“Đây là tác vụ thỏa thuận không chỉ thúc đẩy các công cụ hoạt động có thể của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các trường đại học, học viện thành viên Câu lạc bộ, mà còn góp phần vào việc triển khai nhiệm vụ of the Ke hoạch and Investments in the end of the new activity of the light to create and start up, đồng thời góp phần phát triển hệ thống chuyển đổi trạng thái sinh ra mới sáng tạo của Việt Nam ”, Thứ trưởng Trần Duy Đông tin tưởng.

Theo PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, công việc hoàn thiện, chuyển giao và đưa vào thực hiện công việc, giải pháp mới là trọng tâm quan trọng trong chương trình mới tạo ra quốc gia. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị Bộ Công an, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch và Tư vấn trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển khoa học công nghệ nói chung và phát triển khoa học công nghệ trong các trường đại học nói riêng, có đầu tư kinh phí lâu dài để phát triển khoa học công nghệ.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: